Seksuell vold

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

Boka gir en bred introduksjon til temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Den presenterer forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av begrepsfesting, perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom framstillingen. Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven og innretting av forebyggingstiltak, og boka viser hvordan dette har endret seg over tid.

Boka gir en grundig beskrivelse av samfunnets respons på seksuell vold gjennom lovgivning og hjelpetilbud, og den er derfor relevant både for studenter og for fagfolk som arbeider både med utsatte og utøvere i dette feltet.

Seksuell vold av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen (Heftet)
Heftet

Deling, plattform, tillit

Arne Krokan

«Dette må være det nærmeste vi kommer en oppdatert oppsummering rundt betydningen av delingsøkonomien og plattformutviklingen som pågår nå. Et viktig bidrag jeg håper de fleste vil prioritere å sette seg inn i, for boka vil ikke bare gi oss en god innføring i begreper og konsepter, men også innsikt i problemstillinger vi ikke har løst ennå.»

Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge

Deling, plattform, tillit av Arne Krokan (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk