Samfunnsvitenskap

Falske nyheter

Bente Kalsnes

Falske nyheter. Post-sannhet. Alternative fakta. De siste årene har gitt oss nyord på rekke og rad. Men selv om begrepene er nye, så er ikke fenomenene det. Det nye ligger i måten det falske produseres, distribueres og konsumeres på via internett og digitale medier.

Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot demokratiet. Dette informasjonskaoset gjør det vanskeligere å skille ekte nyheter fra falske, sant fra løgn og informasjon fra propaganda.

Falske nyheter av Bente Kalsnes (Heftet)
Heftet

Håndbok i krisehåndtering

Ole André Bråten

Dette er en praktisk guide og en trofast følgesvenn når krisen skulle inntreffe. Med en generell tilnærming til mange ulike kriser og blikk for det helhetlige bildet, går Bråten kronologisk gjennom forløpet til en krise, blant annet:

- Hva du skal være forberedt på?
- Psykologiske reaksjoner og hvordan håndtere dem
- Hvordan du etablerer et effektivt krisehåndteringsteam
- Hva god kriseledelse egentlig er for noe.

I tillegg et eget kapittel om oppfølging og evaluering etter krisen.

Håndbok i krisehåndtering av Ole André Bråten (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Søknadsfrist 10. juni

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk