Samfunnsvitenskap

Det amerikanske paradokset

Hilde Eliassen Restad

Det amerikanske paradokset tilbyr et nytt og tvisynt blikk på amerikansk historie. Forfatteren viser hvordan USA oppstod som en liberal opplysningstidsstat, men at staten samtidig ble etablert ved hjelp av slaveri og etnisk rensing av urbefolkningen. Dette har ført til en rekke paradokser og motsetninger opp gjennom historien, som fortsatt preger politikk og samfunnsliv. Klarer USA å finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Innbundet

Spillet om Syria

Hilde Henriksen Waage

Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte, samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken veksler mellom et regionalt og internt i Syria-perspektiv, og viser hvordan forholdet til stormaktene og nasjonale motsetninger har påvirket hverandre og satt sitt preg på landet og Midtøsten-regionen helt opp til våre dager.

Innbundet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg