Samfunnsvitenskap

Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander

Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø

Gjennom å ta utgangspunkt i 75 ulike gjenstander og fenomener kaster ikke boka bare lys over Luftforsvarets 75 år som selvstendig forsvarsgren, men også over et norsk etterkrigssamfunn i stor endring. Gjenstandene som er valgt ut er store og små, konkrete og abstrakte, vakre eller helt alminnelige. Til sammen forteller de om hverdag og fest, om opp- og nedturer, om tragedier og triumfer.

Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander av Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø (Fleksibind)
Fleksibind

Falske nyheter

Bente Kalsnes

Falske nyheter. Post-sannhet. Alternative fakta. De siste årene har gitt oss nyord på rekke og rad. Men selv om begrepene er nye, så er ikke fenomenene det. Det nye ligger i måten det falske produseres, distribueres og konsumeres på via internett og digitale medier.

Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot demokratiet. Dette informasjonskaoset gjør det vanskeligere å skille ekte nyheter fra falske, sant fra løgn og informasjon fra propaganda.

Falske nyheter av Bente Kalsnes (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk