Samfunnsvitenskap

De moderate folkepartienes fall i Europa

Tarjei Skirbekk

Mange mener at de moderate folkepartienes tid er over. Forfatteren er uenig: Ikke bare er det mulig å gjenreise disse, det er også nødvendig for å sikre politisk og sosial stabilitet i Europa. Men for at moderate partier på nytt skal klare å bidra til samfunnsbalansen, må de justere egen politikk. I boka angir Skirbekk hvilken retning de bør gå i for å lykkes med dette.

De moderate folkepartienes fall i Europa av Tarjei Skirbekk (Heftet)
Heftet

En randstat på avveie?

Tormod Heier

På den ene side skal Norge være frontlinjestat i NATO. Den andre rollen er å være en god nabo og russisk randstat i Arktis.

I hele etterkrigstiden ble dette dilemmaet løst ved hjelp av en aktiv brobyggingspolitikk, der Norge framsto som en buffer mellom øst og vest. I årene etter annekteringen av Krim ser vi at denne strategien er avviklet – og at USA og NATO har fått overta stadig flere av Norges forsvarsoppgaver.

Hvordan vil russerne forholde seg til dette framover? Er vi på full fart inn i en ny kald krig?

En randstat på avveie? av Tormod Heier (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg