Pedagogikk og lærerutdanning

Samiske stemmer i barnehagen

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernberg

I Rammeplan for barnehagen er det et forsterket krav om å synliggjøre samisk kultur i alle barnehager, og denne boka presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagens hverdagsliv på. Boka gir et mangfoldig innsyn i samisk historie, kultur, håndverk og tradisjoner.

Pedagogikk og humor

Kirsten Flaten

Forfatteren setter fokus på hvor viktig humor er i barnehage og skole, og viser hvordan humor kan styrke læringsprosesser, sosiale relasjoner og psykisk helse.

I boka presenteres forskning og sentrale begreper for å få frem bredden i fenomenet humor. Leseren får også pedagogiske tips til hvordan man kan få mer humor inn i barnehage og skole.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg