Pedagogikk og lærerutdanning

Lekelyst i barnehagen

Maria Øksnes og Einar Sundsdal

Leken har en sentral plass i barnehagen og er avgjørende for barns livskvalitet – men hvordan kan du som arbeider med barn bidra til fri og spontan lek?

Lekelyst i barnehagen av Maria Øksnes og Einar Sundsdal (Heftet)
Heftet

Relasjonsvansker blant barn og unge

Richard Haugen

Boken henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

Relasjonsvansker blant barn og unge av Richard Haugen (Heftet)
Heftet

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Søknadsfrist 10. juni

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk