Ny utgave!

Skolelovsamlingen 2017-2018

I Skolelovsamlingen 2017-2018 har vi samlet de viktigste lovene og forskriftene som gjelder for undervisningssektoren.

Bokens systematikk er enkel. Første del består av skolelovene, og andre del inneholder sentrale forvaltningslover og et utvalg av andre lover det er nødvendig å ha kjennskap til.

Skolelovsamlingen 2017-2018 er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter.

Boken er ajourført pr. 1. september 2017.

Skolelovsamlingen 2017-2018 (Heftet)
Heftet

Læreren som student:

Kompetanse for kvalitet

Ingunn Ofte, Marthe S. Pande-Rolfsen og Jennifer Duggan

Kompetanse for kvalitet (KfK) er en nasjonal strategi som skal bidra til et lærerløft fram mot 2025. Mange lærere vil oppleve at det å skulle ta etter- eller videreutdanning ved siden av jobb kan være utfordrende, men også lærerikt og inspirerende.

Denne generelle innføringsboka er rettet mot deg som skal begynne eller som allerede har begynt på et KfK-kurs. Hovedmålet med boka er å gjøre din retur til skolebenken enklere.

Kompetanse for kvalitet av Ingunn Ofte, Marthe S. Pande-Rolfsen og Jennifer Duggan (Heftet)
Heftet

Open Access-tidsskrift

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Pedagogikken – historisk og aktuelt – tegner tidsskriftets emnekrets. Tidsskriftet skal være et sted for nytenkende og skarpe analyser som åpner for nye perspektiver på pedagogiske problemsstillinger og institusjoner.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen. Det kritiske perspektivet peker på den nødvendige analyse av og diskusjon om pedagogisk teori og praksis. Hensikten er å skjerpe den pedagogiske tenke- og handlemåte i retning av respekt for menneskeverdet og naturen, rettferdighet, demokrati, solidaritet, toleranse og medmenneskelighet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk