Pedagogikk og lærerutdanning

Aktuell bok!

Sammenheng og kontinuitet

Kirsti Tveitereid

Hva står på spill idet et barn starter i barnehagen? Hva skjer i de mange små og store avbruddene i løpet av barnehageårene? Hvordan forbereder barnehagen og skolen seg på overgangen fra barnehage til skole?

Denne boka handler om de viktigste overgangene i små barns liv, fra de starter i barnehagen, til de møter skolefritidsordningen og skolens første år.

Kommer!

Samtaleanalyse

Karianne Skovholt, Anne Marie Dalby Landmark, Rein Ove Sikveland og Marit Skarbø Solem

Dette er den første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse, eller CA (Conversation Analysis), på norsk. Forfatterne viser hvordan metoden kan brukes til å forske på og forbedre samtaler i arbeidslivet, særlig i skolen og i helse- og omsorgstjenesten.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Søknadsfrist 1. juni

Lærebokstipend for 2021