Pedagogikk og lærerutdanning

Nyhet!

Relasjoner, tanker og følelser i skolen

Anne Torhild Klomstén og Camilla Fikse

Denne boka handler om hvordan lærere kan arbeide med relasjoner, tanker og følelser, både med elevene i klasserommet og sammen med kollegaer, og er skrevet med Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 som bakteppe. Hvert kapittel inneholder teoretisk og forskningsbasert kunnskap, samt ferdighetsøvelser som kan praktiseres i skolen.

Ny bokserie for SFO!

Helhet og sammenheng på SFO

Elin Ødegård

De fem bøkene i serien "Inkluderende leke- og læringsmiljø" tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø.

"Helhet og sammenheng på SFO" handler om hvordan ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Forfatteren presenterer sentrale temaer for kompetanseutvikling, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg