Pedagogikk og lærerutdanning

Norsk tegnspråk

Arnfinn Muruvik Vonen

En bok for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk!

Boka gir innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter.

Uteskoledidaktikk

Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)

Er uteskole er så enkelt som å flytte undervisningen fra klasserommet og ut?

I denne boken viser forfatterne nyttige redskaper å ha med i uteundervisningen; en undervisning som ikke bare er flyttet utenfor klasserommet, men som blir skapt i miljøet utenfor klasserommet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg