Pedagogikk og lærerutdanning

Nyhet!

Elevers språkbruk

Anne Birgitta Nilsen

I denne boka presenteres en ny metode for hvordan lærere kan jobbe for et godt læringsmiljø.

Forfatteren viser hvordan ulik språkbruk kan skape ulike stemninger og relasjoner i et klasse­rom og hvordan du som lærer kan jobbe for gode relasjoner mellom deg og elevene og elevene seg imellom.

Aktuell bok!

Sammenheng og kontinuitet

Kirsti Tveitereid

Hva står på spill idet et barn starter i barnehagen? Hva skjer i de mange små og store avbruddene i løpet av barnehageårene? Hvordan forbereder barnehagen og skolen seg på overgangen fra barnehage til skole?

Denne boka handler om de viktigste overgangene i små barns liv, fra de starter i barnehagen, til de møter skolefritidsordningen og skolens første år.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg