Pedagogikk og lærerutdanning

Nyhet!

Foreldremøtet

Gøril B. Lyngstad

Hvorfor skal vi ha foreldremøter og hva er de nyttige for? Hva kan du som lærer gjøre for å lykkes med møtene på lang og kort sikt?

Det finnes flere gode måter å gjennomføre foreldremøtene på. I denne boka gir forfatteren blant annet tips til forberedelser og gjennomføring av møtene, og metoder du kan bruke for å få foreldrene mer aktive i møtene.

Ny bokserie for SFO!

Helhet og sammenheng på SFO

Elin Ødegård

De fem bøkene i serien "Inkluderende leke- og læringsmiljø" tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø.

"Helhet og sammenheng på SFO" handler om hvordan ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Forfatteren presenterer sentrale temaer for kompetanseutvikling, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg