Pedagogikk og lærerutdanning

Digitale barnehagepraksiser

Jæger, Sandvik og Waterhouse (red.)

Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?

Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder.

Uteskoledidaktikk

Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)

Er uteskole er så enkelt som å flytte undervisningen fra klasserommet og ut?

I denne boken viser forfatterne nyttige redskaper å ha med i uteundervisningen; en undervisning som ikke bare er flyttet utenfor klasserommet, men som blir skapt i miljøet utenfor klasserommet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Søknadsfrist 10. juni

Lærebokstipend og debutantstipend for 2020