Pedagogikk og lærerutdanning

Praktisk bok om tilpasset opplæring

Differensiering i skolen

Ella Cosmovici Idsøe

Boken gir en innføring i hvordan lærere kan variere og differensiere undervisningen for å nå mangfoldet av elever. Den inneholder en rekke eksempler fra forskjellige fag og nivåer, samt mange praktiske strategier som lærere kan bruke til å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over differensiert undervisning i eget klasserom.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg