Pedagogikk og lærerutdanning

Å tenke kritisk sammen

Hans Erik Bugge og Alexandre Dessingué

I denne boka setter forfatterne kritisk tenkning inn i en anvendelig teoretisk ramme og kommer samtidig med forskningsbaserte innspill til hvordan forskjellige typer undevisningsopplegg kan brukes for å fremme kritisk tenkning i alle fag i skolen. Et vikitg grunnlag for dette er konkrete erfaringer fra læreres arbeid i klasserommet.

Skriveutvikling og skrivevansker

Kari-Anne B. Næss og Hilde Christine Hofslundsengen (red.)

Denne boka legger spesielt vekt på tiltak for barn i risiko for skrivevansker i barnehage og skole og henvender seg til lærere og spesialpedagoger.

Kunnskap om skriveutvikling og tiltak for å avhjelpe skrivevansker er mindre i fokus enn leseutvikling og lesevansker. Derfor presenterer forfatterne ny vitenskapelig innsikt fra egen forskning på emnet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg