Har du flerspråklige elever i klassen?

Broen til fagspråket er et godt verktøy for faglærere som ønsker å gi språkutviklende undervisning. Du får konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, maler og elevark samt forklaring på hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres.