Øyvind Sørreime og Ivar Chavannes.

Hør forfatter Øyvind Sørreime i samtale med rektor Ivar Chavannes. Temaet for samtalen tar utgangspunkt i boka Tillit og styring i skolen der det skisseres et nytt tillitsbasert system for styring av kvalitetsutvikling i skolen. Det mål- og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet vi har hatt siden 2004 har vært mye debattert og kritisert og har svekket tilliten mellom aktørene.

Forfatter Øyvind Sørreime har over 20 års erfaring som rektor i Stavangerskolen og har vært medlem i ulike sentrale råd og utvalg innen skolesektoren. I dag driver han enkeltpersonforetaket «Ledelse og læring».

Ivar Chavannes er rektor ved Sandbekken ungdomsskole.