Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Hva er en bedrift?

Stig Aleksander Aune

Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Etter å ha lest boken vil du lettere kunne se hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift, og hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer. Ikke minst lærer du hvor viktig det er å ta utgangspunkt i kundens behov for å gjøre gode bedriftsøkonomiske vurderinger.

Hva er en bedrift? av Stig Aleksander Aune (Heftet)
Heftet

Metode, dataanalyse og innsikt

Ragnhild Silkoset, Ulf Henning Olsson og Geir Gripsrud

Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene.

Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring i rapportskriving. Kapitlet viser hvordan rapporter struktureres, hvilke elementer som skal med, og hvordan tabeller og figurer skal fremstilles visuelt.

Metode, dataanalyse og innsikt av Ulf Henning Olsson, Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg