Fagfellevurdering

Monografier og antologiartikler som skal inngå i en vitenskapelig Open Access-utgivelse og gi uttelling i form av publikasjonspoeng må være fagfellevurdert.

Det nasjonale publiseringsutvalget har utarbeidet følgende krav til fagfellevurdering:

a) Fagfellevurdering skjer alltid før publisering.

Fagfellevurdering er en prosess som alltid finner sted før publisering av originale forskningsresultater.


b) Minst en fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren.

Et manuskript skal som minimum være vurdert av en ekspert innenfor fagfeltet som er uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. Eksperten kan være kjent eller anonym.
 

c) Fagfellevurderingen skal forholde seg til vitenskapelig originalitet og kvalitet.

Vurdering av vitenskapelig originalitet skal inngå i den skriftlige bedømmelsen.


NOASP er bindeleddet mellom bokas redaktører og fagfelle, og sørger for at fagfellevurderingen gjennomføres i henhold til kriteriene. Det er imidlertid viktig å presisere at forlaget ikke kan garantere at en utgivelse kvalifiserer til å gi publikasjonspoeng. Cappelen Damm Akademisk er godkjent som utgiver av vitenskapelige monografier og antologier på nivå 1 i Kanalregisteret. Men hver enkelt oppmelding skal godkjennes av en publiseringsnemd ved den enkelte institusjon.

Er du i tvil om din planlagte utgivelse tilfredsstiller kravene til forskningspublisering, ta kontakt med oss! Vi hjelper deg videre.