Finansiering av Open Access-bøker

En Open Access-utgivelse finansieres av forfatternes institusjoner gjennom en publiseringsavgift til forlaget. Mange universiteter i Norge har i dag publiseringsfond som kan bidra til finansiering av Open Access-utgivelser, som et resultat av Forskningsrådets STIM-OA-midler.

Publiseringsavgiftens størrelse kommer først og fremst an på bokas omfang (antall sider og eventuelle illustrasjoner). Når boka er publisert som Open Access, vil den være fritt tilgjengelig for nedlastning for alle som ønsker det. Et viktig poeng ved Open Access-publisering er at forfatterne beholder opphavsretten til sitt eget arbeid, den overdras ikke til forlaget. Forfatterne kan med andre ord fritt dele og spre alt innhold slik de selv ønsker, fra den dagen boka blir publisert.