Egner din bok seg til Open Access?

En utgivelse som skal regnes som en vitenskapelig utgivelse og gi uttelling i form av publikasjonspoeng må gjennom fagfellevurdering, og tilfredsstille visse krav.

For at en utgivelse skal regnes som en vitenskapelig publikasjon, må den oppfylle følgende fire krav:

  1. Presentere ny innsikt.
  2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
  3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
  4. Være i en publiseringskanal med rutiner for fagfellevurdering.

En tekst som kun sammenfatter et tema vil ikke regnes som en forskningspublikasjon, dersom den ikke stiller et forskningsspørsmål og/eller presiserer en kontekst som gjør at arbeidet resulterer i ny kunnskap og innsikt. Dette gjelder selv om man refererer til ny litteratur – skal det være en forskningspublikasjon må man eventuelt da gjøre en systematisk litteraturgjennomgang og beskrive egen metode.

Det vil heller ikke regnes som en ny vitenskapelig utgivelse dersom man lager en utvidet versjon av en allerede publisert monografi eller artikkel man tidligere har fått publikasjonspoeng for – i så fall må den nye utgivelsen være noe mer enn den opprinnelige monografien eller artikkelen (eks. nytt forskningsspørsmål, nye analyser, ny kontekst for diskusjon).