Skal din neste bokutgivelse være Open Access?

Cappelen Damm Akademisk tilbyr Open Access-publisering av vitenskapelige monografier, antologier eller skriftserier på NOASP. Publisering på NOASP skal være en garanti for at utgivelsene har vært gjenstand for fagfellevurdering, og tilfredsstiller strenge krav til forskningspublisering.

Hvorfor publisere en bok Open Access hos oss?

  • vi sørger for god redaksjonell støtte, fagfellevurdering, publisering og markedsføring
  • boka får en bredere eksponering og spres i forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt
  • plattformen gir god presentasjon av boka og forfatter(e)
  • boka publiseres i ulike formater for optimal søkbarhet (XML, HTML) og for god lesbarhet på PC, lesebrett og mobil (PDF, EPUB)
  • boka lastes opp i Directory of Open Access Books (DOAB) som optimaliser spredning og søkbarhet – f.eks. via Google Scholar, og som er et krav fra publiseringsfond i Norge
  • det er mulighet for print on demand hvis man ønsker en papirbok i tillegg til den digitale utgivelsen
  • vi er godkjent på nivå 1 som utgiver av forskningslitteratur, og godkjenningen omfatter også Open Access-bøker

Cappelen Damm Akademisk/NOASP er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), og er godkjent av Directory of Open Access Books (DOAB).

Ved Open Access publiserer man under såkalte Creative Commons-lisenser. Den mest brukte lisensen er CC BY, som også er den lisensen som gir flest rettigheter. CC BY gir brukeren tillatelse til å bruke, distribuere og reprodusere arbeidet i ethvert medium, så lenge opphavspersonen navngis på tilbørlig måte.

Vi publiserte i 2015 den aller første Open Access-boka utgitt på et akademisk forlag i Norge, Internet Research Ethics redigert av Hallvard Fossheim og Helene Ingierd. Se denne og alle våre øvrige utgivelser på https://press.nordicopenaccess.no.