Hvordan sikre blind fagfellevurdering

Når du sender inn et manuskript til fagfellevurdering, må du anonymisere på følgende tre måter

 1. Du må laste opp tittelsiden som et separat dokument. Dette gjør du på trinn 4 i innsendingsprosedyren.
 2. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten.
 3. Forfatterinformasjon må fjernes fra dokumentets filegenskaper.

 

 

Slik fjerner du forfatterinformasjon fra filegenskapene:

 

PDF:

 1. Velg Fil
 2. Velg Egenskaper
 3. Slett forfatternavnet
 4. Lagre filen

Sikre blind fagfellevurdering PDF
 

Microsoft Word 2010:

 1. Velg Fil
 2. Velg Kontroller for problemer
 3. Velg Undersøk dokument
 4. Fjern avkryssingen i alle boksene utenom Dokumentegenskaper og personlig informasjon
 5. Velg Undersøk
 6. Velg Fjern alle
 7. Lagre filen

Sikre blind fagfellevurdering Word2010
 

Sikre blind fagfellevurdering Word2010