Når du sender inn et manuskript til fagfellevurdering, må du anonymisere på følgende tre måter

 1. Du må laste opp tittelsiden som et separat dokument. Dette gjør du på trinn 4 i innsendingsprosedyren.
 2. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten.
 3. Forfatterinformasjon må fjernes fra dokumentets filegenskaper.

 

 

Slik fjerner du forfatterinformasjon fra filegenskapene:

 

PDF:

 1. Velg Fil
 2. Velg Egenskaper
 3. Slett forfatternavnet
 4. Lagre filen

Sikre blind fagfellevurdering PDF
 

Microsoft Word 2010:

 1. Velg Fil
 2. Velg Kontroller for problemer
 3. Velg Undersøk dokument
 4. Fjern avkryssingen i alle boksene utenom Dokumentegenskaper og personlig informasjon
 5. Velg Undersøk
 6. Velg Fjern alle
 7. Lagre filen

Sikre blind fagfellevurdering Word2010
 

Sikre blind fagfellevurdering Word2010