Vurderer dere å starte et nytt Open Access-tidsskrift?

Å etablere et nytt Open Access-tidsskrift er en omfattende prosess. Vi i NOASP vil være en partner for tidsskriftene, og veilede og støtte redaksjonene gjennom hele løpet, fra planlegging til publisering.

En viktig oppgave i etableringsfasen er å veilede i de formelle og faglige kravene til et Open Access-tidsskrift. Hvert tidsskrift får sin egen tidsskriftsansvarlige hos forlaget, som veileder både redaktørene, forfatterne og fagfellene underveis. Hvilke lisenser bør tidsskriftet velge? Hvordan etableres gode rutiner for fagfellevurdering? Vi bistår også med søknader til Norges forskningsråd (NFR) og Nordisk samarbeidnemd (NOS), og med søknader til Universitets- og høgskolerådet (UHR) om godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal.

Man skiller mellom grønn Open Access og gull Open Access. Gjennom NOASP tilbyr Cappelen Damm Akademisk gull Open Access. Denne formen for Open Access innebærer at artiklene gjøres tilgjengelige for alle, i sitt fulle format, fra og med det øyeblikket de blir publisert.

NOASP-plattformen er optimalisert for Google Scholar og andre søkemotorer. Vi setter opp tidsskriftet etter kriteriene fra DOAJ (Directory of Open Access Journals), og alle artikler publiseres i mange filformater (PDF, XML, HTLM og EPUB) for maksimal spredning.

Ta kontakt for mer informasjon!