Publikasjonspoeng

«Tellekantsystemet» er en populær betegnelse for publiseringsindikatoren, et system med kvantitative mål på forskning, som ble innført for universitets- og høyskolesektoren i 2006. Hensikten er å gjøre forskningen målbar, for så å kunne tildele midler til forskningsinstitusjonene på grunnlag av vitenskapelig produksjon fremfor for eksempel antall stillinger, samt å stimulere til økt vitenskapelig publisering.

For å gi publikasjonspoeng må forskning publiseres i godkjente kanaler, det vil si i bøker utgitt på godkjente forlag eller i godkjente tidsskrifter. De krediterte publiseringskanalene deles inn i to nivåer, nivå 1 og nivå 2. De 20 % mest fremtredende og innflytelsesrike publiseringskanalene skal krediteres som nivå 2. Publikasjoner på nivå 2 gir flere publiseringspoeng og dermed større økonomisk uttelling enn nivå 1.

Cappelen Damm Akademisk/NOASP er godkjent utgivelseskanal og har tidsskrift på både nivå 1 og 2.