Publiseringsavgift og muligheter for finansiering

Open Access innebærer at forskningspublisering er fritt tilgjengelig for alle som har tilgang til internett, uten betaling eller annen form for tilgangskontroll. Et Open Access-tidsskrift kan altså ikke ha abonnementsinntekter eller inngå i databaser som selges med lisens.

Dette betyr ikke at det er gratis å utvikle og publisere et Open Access-tidsskrift. Eier av tidsskriftet må betale en fast, årlig avgift til forlaget. Denne kan alene finansiere hele tidsskriftet, og vil i slike tilfeller gjøre det gratis for forfattere og bidragsytere å publisere sine artikler. Mer vanlig er imidlertid en løsning der tidsskriftet krever en avgift fra forfatteren, forskningsprosjektet eller forfatterens institusjon per artikkel som blir godkjent og publisert, en såkalt Article Processing Charge (APC). Denne løsningen bidrar til å finansiere driften av tidsskriftet og reduserer den faste, årlige avgiften eier av tidsskriftet må betale.

Norges forskningsråd har etablert stimuleringsordninger for å fremme Open Access-publisering. Forskningsrådet vil i perioden 2014–2019 bidra til å dekke publiseringsavgifter i tidsskrift med åpen tilgang (Open Access Journals) for norske forskningsinstitusjoner gjennom en egen støtteordning. Etter 2019 forventer Forskningsrådet at kostnader til publiseringsavgifter inngår i institusjonenes indirekte kostnader i FoU-prosjekter.

De fleste av landets høgskoler og universiteter har etablert egne publiseringsfond for å finansiere forfatterbetaling ved Open Access-publisering, altså dekke sine forskeres APC. På www.openaccess.no finnes en oversikt over publiseringsfondene ved lærestedene.

Mer informasjon om APC og eventuelle muligheter for fritak finner du på hvert enkelt tidsskrifts hjemmeside.