Driver dere et etablert abonnementstidsskrift, og vurderer å gå over til Open Access?

Driver dere et etablert abonnementstidsskrift, og vurderer å gå over til Open Access? Vår visjon er å frigjøre tidsskriftredaktørene til å arbeide faglig, mens forlaget tar seg av alt det andre. På NOASP blir tidsskriftet publisert på en moderne og leservennlig plattform som gir optimal spredning og tilgjengelighet.

Hos oss får tidsskriftredaksjonen:

  • profesjonell støtte til etablering og drift av tidsskriftet fra erfarne forlagsredaktører som er spesialister på Open Access
  • et brukervennlig verktøy for håndtering av arbeidsflyten, fra innsending, via fagfellevurdering til faglig godkjent artikkel
  • iThenticate for plagiatkontroll
  • en fast forlagsredaktør som tar artiklene gjennom hele produksjonen – ombrekking, korrektur og publisering
  • teknisk og redaksjonell support i alle faser

Hvert tidsskrift får sin egen tidsskriftsansvarlige hos forlaget, som veileder både redaktørene, forfatterne og fagfellene underveis. Vi jobber aktivt med å markedsføre tidsskriftet til både lesere og artikkelforfattere, og med indeksering og godkjenning i databaser.

Open Access på NOASP gir mulighet til å øke nedslagsfeltet og nå nye grupper av lesere, enten tidsskriftet er norsk, nordisk eller internasjonalt. Man skiller mellom grønn Open Access og gull Open Access. Gjennom NOASP tilbyr Cappelen Damm Akademisk gull Open Access. Denne formen for Open Access innebærer at artiklene gjøres tilgjengelige for alle, i sitt fulle format, fra og med det øyeblikket de blir publisert.

NOASP-plattformen er optimalisert for Google Scholar og andre søkemotorer. Vi setter opp tidsskriftet etter kriteriene fra DOAJ (Directory of Open Access Journals), og alle artikler publiseres i mange filformater (PDF, XML, HTLM og EPUB) for maksimal spredning.

Driver dere et etablert abonnementstidsskrift, og vurderer å gå over til Open Access? Ta kontakt med Marte Ericsson Ryste eller send en e-post til NOASP, så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale og informasjon.

Velkommen til oss!