Matematikk, realfag og teknologi

CDA Alle utgivelser Matematikk, realfag og teknologi

Kommer i august!

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022)

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak

En lærebok for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Boka kommer i ny drakt med et design som er enkel å navigere i og er rikt illustrert. Læreverket er skrevet etter den nye studieplanen for forkurset og inkluderer blant annet et nytt kapittel om programmering og numeriske beregninger i fysikk.

Til læreverket hører det også en studiebok med oppgaver og forsøk og et tilhørende gratis fagnettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere. Nettstedet åpner til studiestart i august.

Heftet

Kommer i august!

Sinus Forkurs Grunnbok (2022)

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Ny utgave av Sinus Forkurs skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs. Studentene finner både nye utforskende opplegg til nye tema og diskusjonsoppgaver der det er fokus på matematisk kommunikasjon og argumentasjon.

Til læreverket hører oppgavesamlingen Sinus Forkurs Oppgavesamling og et gratis fagnettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere. Nettstedet åpner til studiestart i august.

Innbundet