Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk

Å skrive jus til eksamen

Morten Walløe Tvedt

For å gjøre en god eksamen må både form og innhold være på plass. Innholdet læres ved å studere enkeltfagene. Formen finnes ved å trene på å skrive. Tvedt bruker et utvalg tidligere eksamensoppgaver for å illustrere hvordan jus kan fremstilles på en god måte. Boken passer for ferske og viderekomne studenter.

Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus

Morten Walløe Tvedt

Boken er skrevet for deg som er viderekommen jusstudent og som ønsker å skrive godt til eksamen og på masteroppgaven. Boken bygger på forfatterens tidligere bøker, og han videreutvikler temaene derfra. Han tar også opp metodiske og andre mer grunnleggende perspektiver på det å skrive et større selvstendig juridisk arbeid.