Juridiske fag

Foreldelse av fordringer

Anne Cathrine Røed

Et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse. I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Bøkene er utstyrt med omfattende registre.

Pakke

Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.

Heftet

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Søknadsfrist 1. juni

Lærebokstipend for 2021