Skolelovsamlingen er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Utvalget av lover og forskrifter er gjennomgått på nytt for å sikre at samlingen inneholder de mest sentrale reglene for dem som arbeider og har ansvar i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter. Alle nye endringer i de aktuelle lovene og forskriftene er innarbeidet.

Skolelovsamlingen 2016–2017 er ajourført pr. 1. september 2016.

Erstatningsberegning

Arnt E. Skjefstad

«I fremstillingen blir vi geleidet gjennom en krevende materie av en forfatter som skriver usedvanlig pedagogisk og godt om vanskelige spørsmål. Fremstillingen er preget av grundige analyser og et sikkert juridisk skjønn. Boken bidrar slik ikke bare til den akademiske diskusjonen om fradrag for fordel i erstatningsberegningen, men antas å være av stor praktisk verdi for advokater, dommere og andre som sysler med disse spørsmålene. Anbefales!»

 Birgitte Hagland, Nytt i privatretten nr. 3/2016