Juridiske fag

Forvaringsstraff

Birgitte Langset Storvik

Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av:

  • vilkårene for idømmelse av forvaring
  • forvaringens lengde
  • innholdet i forvaringsstraffen
  • kriterier for prøveløslatelse
  • oppfølging under prøveløslatelse
  • konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse
Reglene illustreres med praktiske eksempler og omtale av en rekke dommer.

Dette er en bok for dem som ønsker å lære noe om forvaringsstraff. Den kan brukes av alle som jobber med forvaring, enten i forbindelse med en rettssak, under straffegjennomføring eller ved prøveløslatelse. Den kan også være aktuell for fornærmede eller etterlatte i straffesaker og forvaringsdømtes pårørende. Videre er boken relevant for aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen, studenter ved Politihøgskolen og andre høgskoler og universiteter, journalister med flere.

Heftet

Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.

Heftet

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon