Forbrukerrett

 

Litteratur. Marte Eidsand Kjørven: Ytelse av inversteringstjenester til forbruker. Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget, Oslo 2017. 300 sider (nr. 3/2017)

Nytt forbrukerkredittdirektiv vedtatt av EF (nr. 2/2008)