Hør Marius Gulbranson Nordby i samtale med Jørn Øyrehagen Sunde om klimasøksmålet og hvordan dommen fremstår nå – to år senere

.

Arrangement hos Akademika 28. oktober 2022