Cappelen Damm driver IJ-forlaget i samarbeid med Institutt for Journalistikk (IJ) i Fredrikstad

IJ-forlaget

«I digitaliseringens tidsalder ser han det som mer nødvendig enn noen gang å kunne skille skitt fra kanel. Det er derfor denne boka er nødvendig. [...] Bokas bruksverdi er størst for den som bruker medietekster til å forstå sin samtid og fortid. [...] Sammen med et meget godt stikkordregister, er for øvrig den omfangsrike litteraturlista med på å gjøre denne boka til et praktisk verktøy for studenter og forskere.»

Hege Lamark
Norsk medietidsskrift 1/2016

Entreprenørskap og ledelse i media

Robert W. Vaagan og Jens Barland (red.)

«Denne boken samler mye forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i norske medier i årene etter at finans- og mediekrise slo sterkt inn. Den gir løfterike eksempler på at det er mulig å skape medievirksomhet også utenfor de etablerte mediehusene.»

Jo Bech-Karlsen
Norsk medietidsskrift 1/2016