Journalistikk og mediefag

Falske nyheter

Bente Kalsnes

Falske nyheter. Post-sannhet. Alternative fakta. De siste årene har gitt oss nyord på rekke og rad. Men selv om begrepene er nye, så er ikke fenomenene det. Det nye ligger i måten det falske produseres, distribueres og konsumeres på via internett og digitale medier.

Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot demokratiet. Dette informasjonskaoset gjør det vanskeligere å skille ekte nyheter fra falske, sant fra løgn og informasjon fra propaganda.

Falske nyheter av Bente Kalsnes (Heftet)
Heftet

Skrivekoden

Audun Farbrot

Det finnes ingen grunn til at en tekst skal være kjedelig, selv om den tar for seg et seriøst tema.

Skrivekoden presenterer ti «skrivenøkler» som vil hjelpe deg til å skrive gode, effektive tekster.

Forfatteren, Audun Farbrot, har mange års erfaring som kursholder, skrivetrener og veileder. Skrivenøklene han presenterer i denne boken er forankret i egen erfaring, men også teori og forskning på kommunikasjon, psykologi, påvirkningspsykologi, fagskriving og markedsføring.

Skrivekoden av Audun Farbrot (Heftet)
Heftet

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk