Historie, religion og filosofi

Den industrielle revolusjon

Kristine Bruland

Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk begivenhet som skjedde fra omtrent fra 1760 til 1830, drevet av dampkraft og mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del av en global omstrukturering.

Den industrielle revolusjon av Kristine Bruland (Heftet)
Heftet

Endelig i ny utgave!

Samenes historie fram til 1750

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen

I denne andre utgaven av Samenes historie fram til 1751 har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert den nyeste kunnskapen på feltet, innenfor fag som arkeologi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk.

Samenes historie fram til 1750 av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen (Fleksibind)
Fleksibind

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering