Historie, religion og filosofi

Spillet om Syria

Hilde Henriksen Waage

Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte, samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken veksler mellom et regionalt og internt i Syria-perspektiv, og viser hvordan forholdet til stormaktene og nasjonale motsetninger har påvirket hverandre og satt sitt preg på landet og Midtøsten-regionen helt opp til våre dager.

Innbundet

Gjennom to trosskifter 800–1800 er fortellingen om to store samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting – og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem.

Fleksibind

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering