Voldelige hav

Magne Frostad

Pirater i eventyr og virkelighet. I populærkulturen møter vi piratskikkelsen i dramaer lagt til det klassiske pirateriets gullalder, ca. 1700-1730. Typiske eksempler er kapteinene Jack Sparrow fra filmserien Pirates of the Carribean og James Flint fra tv-serien Black Sails.

I Magne Frostads ferske bok, Voldelige hav. Pirateri og jus, tar forfattern for seg sjørøveriet og kaperfartens historie. Hovedfokus er lagt på dagens pirater, som nok er mindre eksentriske enn de nevnte, og ofte inngår i organiserte kriminelle nettverk, der løsepenger for mannskap, skip og last er målet. For den klassiske sjørøver, derimot, var hovedhensikten plyndring av last.

Voldelige hav av Magne Frostad (Innbundet)
Innbundet

Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år

Audun Dybdahl

Boken gir en utførlig fremstilling av klimaendringer og uværsperioder i Norge gjennom de siste 1000 år, og ser på hvordan dette har påvirket befolkningen til ulike tider. Forfatteren trekker veksler på et variert og til dels lite kjent kildemateriale, som inkluderer både naturvitenskapelige målinger, kirkebøker og litterære beskrivelser.

«En informativ og interessant bok om klimapåvirkning. [...] Med illustrasjoner på nesten hvert eneste oppslag, de fleste fargerike, gir boka et tiltalende inntrykk.»

Ole Kallelid, Utdanning 19/2016

Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år av Audun Dybdahl (Innbundet)
Innbundet

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk