Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år

Audun Dybdahl

Boken gir en utførlig fremstilling av klimaendringer og uværsperioder i Norge gjennom de siste 1000 år, og ser på hvordan dette har påvirket befolkningen til ulike tider. Forfatteren trekker veksler på et variert og til dels lite kjent kildemateriale, som inkluderer både naturvitenskapelige målinger, kirkebøker og litterære beskrivelser.

«En informativ og interessant bok om klimapåvirkning. [...] Med illustrasjoner på nesten hvert eneste oppslag, de fleste fargerike, gir boka et tiltalende inntrykk.»

Ole Kallelid, Utdanning 19/2016

Barneridderne

Espen Schaanning

«Schanning har skrevet en av fjorårets viktigste sakprosabøker. Barneridderne er godt skrevet, i et språk som henvender seg til allmennheten, med driv i analysene og dybdeboringene. Han skal også honoreres for sin evne og vilje til å drive kritisk, idéhistorisk forskning på en barne- og ungdomsbevegelse som har hatt betydelig innflytelse i Norge. [...] Det er en viktig bok, først og fremst fordi den plasserer speiderbevegelsen i det motsetningsfylte 30-tallet og beskriver den som en verdikonservativ bevegelse med en rekke trekk felles med den fascistiske ungdomsfylkingen. Det vil nok provosere noen. Ikke minst utfordrer den speiderbevegelsens egen selvforståelse».

Jan-Erik Ebbestad Hansen, Aftenposten 31. januar 2016