Historie, religion og filosofi

En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet

Hilde Gunn Slottemo

Norge var på 1900-tallet preget av en rekke økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. Skillelinjene gikk mellom sosioøkonomiske klasser, etniske grupper, mellom kvinner og menn, by og land og mellom ulike geografiske områder i landet. Denne boka kaster lys over norsk 1900-tallshistorie gjennom en analyse av samfunnsorganiseringen og hvordan de forskjellige formene for likhet og ulikhet ble oppfattet.

En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet av Hilde Gunn Slottemo (Heftet)
Heftet

Nyhet!

Kvifor vart det slik?

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking

Ei ny framstilling av noregshistoria der forfattarane trekkjer dei lange linene frå dei første menneska i landet for 10 000 år sidan og heilt fram til den første koronavaksinen i desember 2020. Boka er lett tilgjengeleg, og eignar seg særleg for lærarutdanninga og historiestudia.

Kvifor vart det slik? av Dag Hundstad, Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking (Fleksibind)
Fleksibind

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering