Historie, religion og filosofi

Spillet om Syria

Hilde Henriksen Waage

Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte, samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken veksler mellom et regionalt og internt i Syria-perspektiv, og viser hvordan forholdet til stormaktene og nasjonale motsetninger har påvirket hverandre og satt sitt preg på landet og Midtøsten-regionen helt opp til våre dager.

Innbundet

Vår fortid deles gjerne inn i epoker, og årene mellom 1870 og 1920 er kjent som «den nye imperialismens» tidsalder. Boka løfter fram økonomiske, politiske og ideologiske drivkrefter bak det nye kappløpet, som ble ytterligere forsterket av rasisme og ytterliggående nasjonalisme. Også virkningene innad i afrikanske og asiatiske samfunn blir diskutert, der det legges vekt på linjer fram mot dagens globale ulikhet og økologiske sårbarhet.

Heftet

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering