Digitale læringsressurser

Utøvelse av klinisk sykepleie

Unni Knutstad (red.)

Utøvelse av klinisk sykepleie – Sykepleieboken 3 er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie.

Boken belyser

  • pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer
  • sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak
  • ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR
  • arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår
  • ERAS-programmene i fast track-forløp
  • sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi

Prostatakreft

Sophie D. Fosså, Viktor Berge og Alv A. Dahl

Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Boken presenterer oppdatert faglig informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose.

I tillegg til å rette seg mot pasienter og pårørende, vil boken også være en pålitelig og velfundert kunnskapskilde for helsepersonell generelt.

Barn og bevegelse

Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Ragnhild Bech

Aktivitet og mestring gir bevegelsesglede!

Funksjonell bevegelsesanalyse er et verktøy som kan brukes for å beskrive, analysere og vurdere barns bevegelser og funksjon i daglige aktiviteter. Barn og bevegelse viser hvordan kunnskap og teorier om barns bevegelsesutvikling kan overføres til praksis i samhandling med barn i aldergruppen 0–6 år. Boken er rikt illustrert. Målet med boken er at leseren vil bli inspirert til å analysere barnets bevegelsesrepertoar og prøve ut nye ideer og muligheter, snarere enn å sette søkelys på barnets begrensninger.

Barn og bevegelse av Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Ragnhild Bech (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk