Digitale læringsressurser

Velferdsteknologi i praksis

Sigrid Nakrem og Jòhannes B. Sigurjónsson

Boken gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken er:

- utvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker

- design, teknologiforståelse og innovasjon

- etiske vurderinger og tilrettelegging

Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.

Velferdsteknologi i praksis av Sigrid Nakrem og Jóhannes B. Sigurjónsson (Heftet)
Heftet

Fysisk aktivitet og trening for eldre

Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer

Denne reviderte utgaven av Fysisk aktivitet og trening for eldre gir en grundig innføring i teoretiske modeller for den biologiske, psykiske og sosiale aldringsprosessen og presenterer oppdatert kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre med tanke på deres fysiske kapasitet og funksjonsnivå.

Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen fysioterapi, ergoterapi og idrett. Den vil imidlertid også være relevant for studenter i etter- og videreutdanning innen folkehelse og andre helsefag samt annet helsepersonell som til daglig jobber med eldre.

Fysisk aktivitet og trening for eldre av Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer (Heftet)
Heftet

Fysisk aktivitet og helse

Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen (red.)

Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.

Målgruppen for boken er studenter og vitenskapelig ansatte innen idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken er også relevant for andre som er involvert i arbeid med fysisk aktivitet og helse.

Fysisk aktivitet og helse av Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund Alfred Anderssen (Heftet)
Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk