Helse- og sosialfag

Nyheter Se alle

Digitale læringsressurser

Sykepleieboken 1

Ann Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

Sykepleieboken 1 - Sykepleiens fundament gir en bred innføring i sykepleiens grunnlag. Boken synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver og særegne bidrag i det helsefaglige teamet. Den vektlegger kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse det er forventet at studenten skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen.

Denne sjette utgaven av boken har gjennomgått en omfattende revisjon og omstrukturering med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Sykepleie ved hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning i klinisk sykepleie

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Boken tar utgangspunkt i læringsutbytter fra Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:
- Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
- Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
- Faglig ledelse og koordinering
- Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon