MedRegning App

Lars André Olsen

Forbered deg til eksamen i medikamentregning på din iPhone eller Android-telefon!

MedRegning gir deg:

  • Øvelse i utregning av doser, styrker og mengder.
  • Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper.
  • Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten.
  • Historikk som viser hvilke regneområder du mestrer og hvilke du må øve mer på.
  • Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker.
  • Oversikt over alle formlene i medikamentregning.

Digitale læringsressurser

Sykepleieboken 1, 2 og 3

Kreftsykdom

Psykologiske og sosiale perspektiver

Alv A. Dahl

«Nødvendig kunnskap innen psykoonkologi har for undertegnede til nå vært tilgjengelig svært så fragmentert, og mye kunnskap er blitt ervervet gjennom egne erfaringer. Det er derfor gledelig at vi nå har tilgang på denne boken ...»

Ronny Dalene, Tidsskriftet for Den norske legeforening 16/2016

 

«Alv A. Dahl har skrevet en engasjerende­ og relevant lærebok i psykoonkologi­ som tar mål av seg å bøte på mangelen av norskspråklig litteratur om emnet»

Line Bolgvåg, Sykepleien 08/2016