Helse- og sosialfag

Digitale læringsressurser

Syk

Vegard Bruun Bratholm Wyller

En bok i sykdomslære og patofysiologi. De enkelte sykdommene er beskrevet med årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling.

 • Boka dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie.
 • Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.
 • Realistiske pasienthistorier anskueliggjør helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.

Med boken følger digital læringsressurs.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Unni Knutstad (red.)

Utøvelse av klinisk sykepleie – Sykepleieboken 3 er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie.

Boken belyser

 • pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer
 • sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak
 • ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR
 • arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår
 • ERAS-programmene i fast track-forløp
 • sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi

Frisk

Vegard Bruun Bratholm Wyller

En bok om menneskekroppens organer og deres normalfunksjon, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi).

 • Boka oppfyller NOKUTs læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie.
 • Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.
 • Realistiske historier fra praksis er med på å anskueliggjøre kunnskap og bidrar til bedre forståelse.

 

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon