Digitale læringsressurser

Syk

Vegard Bruun Bratholm Wyller

En bok i sykdomslære og patofysiologi. De enkelte sykdommene er beskrevet med årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling.

  • Boka dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie.
  • Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.
  • Realistiske pasienthistorier anskueliggjør helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.

Med boken følger digital læringsressurs.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Unni Knutstad (red.)

Utøvelse av klinisk sykepleie – Sykepleieboken 3 er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie.

Boken belyser

  • pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer
  • sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak
  • ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR
  • arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår
  • ERAS-programmene i fast track-forløp
  • sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi

Jordmorboka

Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)

Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold.

Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått.

 

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk