I løvens gap. Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer

Hør aldersforskeren Runar Bakken snakke om den virkeligheten han og vi alle mest sannsynlig vil møte: virkeligheten i den kommunale pleie- og omsorgssektoren.