Fra venstre: Maja Årseth Berntzen, Cecilie Bentzen og Mona Elisabeth Meyer.

Hvordan lære om den friske og den syke kroppen?

I denne podcasten lærer du, som student, hvordan du skal bli dyktig i naturvitenskapelige fag, og hvorfor det er så viktig å mestre de. 

Du som foreleser vil få tips til hvordan du kan formidle disse fagene til studenter, hva studentene trenger, og hvordan de best lærer.

I podcasten møter du Mona Elisabeth Meyer. Hun er lege og førstelektor, og underviser sykepleierstudentene i naturvitenskapelige fag ved Oslomet, Kjeller. Hun har blitt kåret til Årets foreleser på OsloMet i 2015 og har et brennende engasjement for å lære studenter de naturvitenskapelige fagene som ofte oppleves som vanskelige og har høy strykprosent.
Mona har også utviklet en læringsressurs som tilhører bokverket «Frisk og Syk» av Vegard Bruun Bratholm Wyller. 

I studio har Mona med seg to andreårs-sykepleierstudenter, Cecilie og Maja, som har lyktes med de naturvitenskapelige fagene i sykepleierutdanningen. Sammen gir de et unikt innblikk i læringen og utfordringene, og de har mange tips og råd til både forelesere og studenter. Cecilie og Maja forteller også om læringsressursen, og gir tips til hvordan den best kan benyttes i opptakten til nasjonale deleksamener.