Podcast fra helseredaksjonen

Omsorg ved livets slutt

Ellen Lykke Trier og Karen By

Hør sykepleier og forfatter Ellen Lykke Trier i samtale med redaktør Karen By om temaet palliasjon og sykepleie med utdrag fra Sykepleieboken 3. 

Ellen Lykke Trier jobber til daglig som lærer på VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet. Hun er også forfatter og har skrevet et kapittel i Sykepleieboken 3, "Utøvelse av klinisk sykepleie" som handler om palliativ omsorg og sykepleie. Ellen er sykepleier med over 20 års erfaring innen palliasjon. I tillegg til å undervise sykepleierstudenter er hun også selv stipendiat, og forskningsprosjektet hennes handler om palliative enheter på sykehjem og pårørendes erfaringer.