Når manus er levert, vil du få kontakt med en av forlagets markedsansvarlige som følger opp markedsføringen av boka. Du vil få tilsendt en foreløpig salgs- og markedsplan, med oversikt over planlagte aktiviteter.

Ingen utgivelser er like, og markedsplanen vil tilpasses avhengig av bokas målgruppe.

Eksempler på slike aktiviteter er markedsføringsmateriell, nyhetsbrev, profilering i nettbokhandlere, film, podkast eller innlegg på en av forlagsbloggene. Der det er praktisk mulig, holder vi gjerne et markedsmøte hvor både forfatter, markedsansvarlig og redaktør er til stede.

Dersom det er aktuelt med et lanseringsarrangement, velger vi oftest et morgenarrangement (Akademisk frokost) eller kveldsarrangement (Akademisk Bok & Bar), avhengig av bokas tema og målgruppe.

Du som forfatter kjenner ofte fagmiljøet ditt best, og sitter på et viktig nettverk vi kan ha nytte av i markedsføringen. Vi setter derfor stor pris på alle innspill til markedsplanen fra deg, og vi tar gjerne imot tips og ideer, både før og etter utgivelse. Vet du for eksempel om en konferanse vi bør være representert på? Ønsker du å få tilsendt reklamemateriell for boka til å dele ut på et foredrag du skal holde, eller har du kanskje blitt intervjuet i lokalpressen eller av et fagtidsskrift?

For alle bokutgivelser sender vi ut nyhetsbrev på e-post med informasjon til aktuelle målgrupper, som pensumbesluttere og forelesere, fagbiblioteker og fagbokhandler. Den viktigste markedsføringen har gjerne som siktemål å få boka inn på pensumlistene. Vi tilbyr fysisk eller digitalt vurderingseksemplar til forelesere og pensumbesluttere, og vi følger aktivt opp mottakerne i etterkant. Vi sender også anmeldereksemplar og/eller informasjon til fagtidsskrifter og andre aktuelle medier. Bøkene markedsføres dessuten via sosiale medier.

Forlagets nettsider (cda.no) er en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal for oss. Her presenteres alle våre utgivelser og forfattere. I tillegg legger vi ut innholdsfortegnelser, utdrag fra bøkene, anmeldelser, presseoppslag og informasjon om arrangementer. Informasjon om boka er også tilgjengelig i alle norske nettbokhandlere, og for alle norske bokhandlere.

I tillegg til møter med fagmiljøene ved høgskoler og universiteter, deltar forlagets redaktører og markedsansvarlige på en rekke konferanser landet rundt. Der presenteres bøkene våre, og denne kontakten med markedet er viktig for oss. Vi samarbeider også tett med fagbokhandlerne ved lærestedene.

Markedsansvarlig vil i samarbeid med redaktøren din holde deg løpende orientert om planlagte og gjennomførte aktiviteter og om salgstall i tiden etter utgivelse.