En vellykket bokutgivelse er et resultat av et godt samarbeid mellom forfatter og forlag. Samarbeidet kan arte seg på mange ulike måter, og vil variere fra prosjekt til prosjekt. Noen prosjekter er allerede godt i gang når forlaget kommer inn i bildet. I andre tilfeller er det forlaget som tar kontakt med potensielle forfattere for å initiere en bokutgivelse på et område hvor vi ser det er et behov.

Samarbeid mellom forfatter og forlag

Ferske forfattere trenger kanskje mer veiledning enn erfarne forfattere. Forlagets viktigste oppgave er uansett å veilede underveis og legge til rette for en god prosess fra idé til ferdig bok, slik at utgivelsen får høy faglig, språklig og pedagogisk kvalitet, og er godt tilpasset målgruppen den er skrevet for.

Cappelen Damm Akademisk er et veletablert forlagsfaglig miljø med lang tradisjon og erfaring med akademisk publisering. Som forfatter får du en fast redaktør og en markedsansvarlig for ditt prosjekt. Redaktøren er prosjektleder og følger deg gjennom hele prosessen, fra idéfasen, gjennom skrivefasen og fram til boka kommer fra trykkeriet. I mange tilfeller vil også en manusredaktør delta i den praktiske delen av bokproduksjonen.

Har du en gode idé? Eller et ferdig manus?

Du er velkommen til oss enten du har et ferdig manuskript som du ønsker å få vurdert for utgivelse, en idé som du vil diskutere med redaksjonen, eller noe midt imellom.

Ønsker du å lufte en idé for oss, finner du oversikt over redaktørene i de ulike redaksjonene her.

Dersom du har et mer eller mindre ferdig manuskript, eller ett eller flere kapitler, kan du sende det per e-post til oss sammen med en kort prosjektbeskrivelse. Bruk gjerne vårt faste skjema for ønskede opplysninger. Du må blant annet beskrive bokas målgruppe, innhold og omfang. Du kan laste ned skjemaet her. Legg ved en kortfattet CV. En av våre redaktører vil ta kontakt med deg.

Hva slags bok vil du skrive – og for hvem?

Det er stor bredde i utgivelsene og produktene til Cappelen Damm Akademisk. Vi utgir både lærebøker, bøker til etter- og videreutdanningskurs, profesjonslitteratur og vitenskapelige publikasjoner i form av monografier, antologier og tidsskrifter. Målgruppen vår er først og fremst studenter, forskere og forelesere innenfor høyere utdanning. Vi har imidlertid også bøker, digitale produkter og tjenester for profesjonsutøvere i offentlig og privat sektor, som for eksempel ledere, sykepleiere, jurister og lærere. Mange av utgivelsene våre egner seg også for kurs og videreutdanning internt i organisasjoner og virksomheter.

Akademisk faglitteratur kan også ha interesse for lesere utenfor kjernemålgruppene våre. Men hvis du ønsker å skrive en bok først og fremst rettet mot allmennmarkedet, anbefaler vi deg å kontakte en av de andre forlagsavdelingene i Cappelen Damm.

Det er viktig å ha en veldefinert målgruppe klart for seg gjennom hele skriveprosessen. Som forfatter ønsker man naturligvis at boka og budskapet skal nå ut til så mange lesere som mulig, og det er også forlagets mål. Men forsøker man å nå for mange grupper med en fagbok, risikerer man at ingen opplever at boka henvender seg til nettopp dem. Veldefinerte målgrupper er også viktig for forlagets planlegging og gjennomføring av markedsføringen.

Her er noen spørsmål du må tenke gjennom, og diskutere og avklare med forlaget:

  • Er boka en lærebok? I så fall på hvilket nivå og for hvilke kurs?
  • Er boka for profesjonsutøvere?
  • Er boka for forskere?
  • Er boka en vitenskapelig utgivelse uten et større pensumpotensial? Skal den i så fall være en Open Access-bok?

Hvis svaret er at boka skal nå ut til flere målgrupper, er det likevel viktig å definere hovedmålgruppen, og hvilke grupper som er mer sekundære.

Når målgruppen eller målgruppene er definert, ligger det godt til rette for å skrive på et faglig, språklig og pedagogisk nivå som treffer leserne. Her vil forlaget bidra med sin redaksjonelle kompetanse og innsikt i markedet.

Hvis boka du skal skrive skal ha et digitalt supplement, som for eksempel nettressurser til undervisningsbruk, vil redaktøren din gi deg den informasjonen du trenger. Det er også mulig å berike en e-bok-versjon av boka med medieinnhold, som for eksempel tale, lyd og film. Hvis du tenker at det er aktuelt for ditt bokprosjekt, blir din medvirkning viktig, og du bør ta det opp med redaktøren din så tidlig som mulig.

Cappelen Damm Akademisk tar sikte på at så mange av våre bøker som mulig også skal finnes tilgjengelig i et digtalt format tilpasset studentenes behov. Disse blir publisert på allvit.no, en felles portal for de norske akademiske forlagene som ble lansert høsten 2019.