Her finner du en oversikt over tidligere mottakere av lærebokstipend fra Cappelen Damm Akademisk.

2022:
Årets to stipend ble tildelt henholdsvis Mirjam Dahl Bergsland og Gry Mette D. Haugen (red.) for prosjektet «Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen» og til Sverre Blandhol og Tim Brennen for prosjektet «Rettspsykologi: En lærebok».


2021:

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Thomas Leirvik for prosjektet «Finansiering og investering». Stipend på kr 50 000 ble tildelt Hilde Dybvik for prosjektet «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen».
 

2020:

Hovedstipendet, åpen klasse, på kr 100 000 ble tildelt Ingrid Fylling og Anne Tjønndal for prosjektet «Digitale forskningsmetoder». Debutantstipendet på kr 50 000 ble tildelt Jonas Jakobsen for prosjektet «Populismens politiske teori».
 

2019:

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Thomas Eeg. Han får prisen for prosjektet «Lærebok i arverett». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Arild Aambø for prosjektet «Lærebok i migrasjonshelse» og Arne Hole, Guri Nortvedt, Nils Buchholtz og Helmer Aslaksen for prosjektet «Matematikkdidaktikk i praksis for lærere 8-13».
 

2018:

Hovedstipendet på kr 150 000 ble tildelt Jørn Ljunggren og Magne Flemmen. De får prisen for prosjektet «Klasse og ulikhet - en innføring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Kristine Bruland for prosjektet «Den industrielle revolusjon og verden den skapte» og Heidi Marie Hjelmeland for prosjektet «Vi må forstå suicidalitet for å kunne forebygge selvmord»

2017:

Hovedstipendet på kr 150 000 ble tildelt Elisabeth Backe-Hansen. Hun får prisen for prosjektet «Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt Ella Cosmovici Idsøe for prosjektet «Differensiering i skolen – fra planlegging til praksis» og Øyvind Kvalnes for prosjektet «Ytringsklima».

 

2016:

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt M. Azam Mansoor, Saira Mauland Mansoor, Nadia Mauland Mansoor og Nina Mauland Mansoor. De får prisen for prosjektet «Biokjemi for helse- og naturvitenskapelige fag». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Gunhild Tveit Randen og Marte Monsen for prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere» og May-Len Skilbrei og Kari Stefansen for prosjektet «Lærebok om seksuell vold».
 

2015:

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen for prosjektet «En moderne introduksjon til statistikk for økonomi og markedsføring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Aksel Tjora for prosjektet «Viten skapt: Kvalitativ analyse og teoriutvikling» og Jon Christian Fløysvik Nordrum for prosjektet «Forvaltningsrett, belyst særlig ved velferdsrett og miljørett».

 

2014:

Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Steinar Holden fikk stipend for prosjektet «Innføring i makroøkonomi». Kristin Helstad og Per Arne Øiestad fikk stipend for prosjektet «Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet».

 

2013:

Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Hans Fredrik Marthinussen (35) fikk stipend for prosjektet «Tredjemannsproblemer. Kjerne og periferi i den dynamiske tingsretten» og Øivind Bratberg (33) fikk stipend for prosjektet «Tekstanalyse for samfunnsvitere».