Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke våre lærebokstipend. I år deler vi ut to stipender, på henholdsvis kr 100 000 og kr 50 000.

Årets hovedstipend på kr 100 000 går til Thomas Leirvik for prosjektet «Finansiering og investering»

Foto: Nord universitet

Denne læreboken gir en innføring i de mest fundamentale konseptene og analyseteknikkene innen finansiering og investering. De teoretiske konseptene forklares gjennomgående med ord, matematikk, og eksempler. I tillegg til grunnleggende emner inkluderer boken etikk og bærekraft som et eget kapittel, og hvordan disse temaene påvirker forskjellige investeringer. På denne måten er boken moderne, fremtidsrettet og spesielt godt tilpasset kravene til økonomisk-administrative studier av i dag.

Den pedagogiske idéen bak boken er å gjennomgående belyse teoretiske konsepter med mange eksempler, med forskjellig vanskelighetsgrad, og tilsvarende oppgaver. Oppgavene er laget slik at de gir utfordringer for studenter med forskjellige ferdighetsnivåer. Det betyr at det vil være en del «drill-oppgaver» for at studenten skal få teknikkene inn i fingrene, oppgaver som krever litt dypere forståelse, samt til dels utfordrende oppgaver hvor studenten må reflektere over grunnpremissene i teorien. Boken vil også inneholde utfyllende løsningsforslag til alle oppgavene.

Læreboken har en tydelig faglig og pedagogisk grunnidé, spisset mot bachelorstudenter på økonomisk-administrative utdanninger. Ved å kombinere teoretisk innføring med rike eksempler og tilsvarende oppgaver både innenfor metodeøving og teoretisk refleksjon, vil den utruste studentene godt for videre fordypning i fagfeltet samt sette dem i stand til å delta i det offentlige meningsskiftet om eksempelvis offentlige investeringer i regionen de bor i og kommunisere sine meninger om tiltak, prosjekter og investeringer. Spesielt interessant er det at forfatteren, som selv forsker og publiserer aktivt på feltet, inkluderer etikk og bærekraft i en slik grunnbok i finans. Boken vil med dette la studentene analysere spørsmål innen finansiering og investering knyttet til noen av vår tids største utfordringer.

Thomas Leirvik
er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Han har en Msc i matematikk fra Universitetet i Oslo, PhD i finansiell økonomi fra Universitetet i Lugano og Swiss Finance Institute, og en Post Doc i økonometri fra Yale University. Leirvik underviser i finans, statistikk og økonometri, og forsker på områder i krysningen mellom finans, statistikk, økonomi og bærekraft. Hans forskning er publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrift innen naturvitenskap, finans, og økonomi. Hans kompetanseområder og forskningsinteresser inkluderer finans, økonometri, statistikk, klima, global oppvarming, maskinlæring, og porteføljeallokering.

Vi deler også ut et stipend på kr 50 000 til Hilde Dybvik for prosjektet «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen»

Foto: Elena Tkachenko

Bokprosjektet er utviklet og prøvekapittelet skrevet i nært samarbeid med tidligere førstelektor ved OsloMet, Henriette Jæger, som døde i april 2021, men som vil bli stående som medforfatter av boken.

Boken gir en innføring i emner som tilhører norskfaget i barnehagelærerutdanningen, slik som språkutvikling, flerspråklighet, muntlig fortelling, barnekultur, barnelitteratur og barns møter med skriftspråk og digitale medier. For å vise sammenhengen i et mangfoldig fagstoff som kan oppleves som fragmentert, tar boken utgangspunkt i barnehagens rammeplan og det arbeidet som studentene skal gjøre når de er ferdig utdannet. Målet er å gi studentene faglig og kritisk kompetanse, slik at de vil bli i stand til å fylle rammeplanens gode intensjoner med innhold på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Prøvekapittelet viser at forfatterne evner å bygge bro mellom det teoretiske kunnskapsstoffet om språk og tekst og de praksisene som skjer i barnehagen. Stor vekt legges på å se arbeidet med språk og tekst i barnehagen som en nødvendig del av kommunikasjonen, samværet og nærværet med barn. De legger også vekt på å aktivere studentleseren til å ta stilling til og reflektere over fagstoffet ved å henvende seg til et «du», ved å oppfordre til at studenten skal bruke egne erfaringer i forståelsen av fagstoffet, og ved å utfordre leseren med spørsmål underveis. Dette skaper engasjement både for fagstoffet og for arbeidet som barnehagelærer.

Dybvik har levert en solid prosjektskisse og prøvekapittel til en lærebok som det er stort behov for blant studenter i barnehagelærerutdanningen.

Hilde Dybvik
er førstelektor ved OsloMet, og har lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen. Hun er sterkt engasjert i undervisning og kommunikasjon med studentene i sitt arbeid, og ønsket om å skrive boken bygger på egen erfaring fra undervisning.

 

Cappelen Damm Akademisk gratulerer årets vinnere! Vi ser fram til å følge prosjektene fram til ferdig bøker.