Forhandlinger om hvithet og norskhet

Enkelte kunder er negative til og forskjellsbehandler ansatte med minoritetsbakgrunn – hvilke fortellinger knytter de ansatte til slike opplevelser, og hva kjennetegner «dyktige servicearbeidere» i deres fortellinger?

Bokåpner

Kategori:

Hør Kristin Holte Haug og Grete Jamissen fortelle om boka.

Hva er tekstanalyse?

Kategori: Samfunnsvitenskap Engelsk

Hvordan bruker vi tekst som datamateriale, hvilke metoder kan vi benytte for å analysere tekstene og hvilken vitenskapsteoretisk bagasje følger med disse metodene? Øivind Bratberg gir deg svarene!