Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet

Kapittelforfattere Anne Greve og Knut Olav Kristensen forteller om hva dramatisk lek er og hvorfor det er viktig at barnehageansatte har kunnskap om denne typen lek.

Bokåpner

Kategori:

Hør Kristin Holte Haug og Grete Jamissen fortelle om boka.

Hva er tekstanalyse?

Kategori: Samfunnsvitenskap Engelsk

Hvordan bruker vi tekst som datamateriale, hvilke metoder kan vi benytte for å analysere tekstene og hvilken vitenskapsteoretisk bagasje følger med disse metodene? Øivind Bratberg gir deg svarene!