Barn og unge, sted og sosiomaterialitet

Hør kapittelforfatter Marit Ekne Ruud fortelle om hvordan ungdommene på Holmlia tok noen grep for å igjen å bli stolte av hjemstedet sitt.

Bokåpner

Kategori:

Hør Kristin Holte Haug og Grete Jamissen fortelle om boka.

Hva er tekstanalyse?

Kategori: Samfunnsvitenskap Engelsk

Hvordan bruker vi tekst som datamateriale, hvilke metoder kan vi benytte for å analysere tekstene og hvilken vitenskapsteoretisk bagasje følger med disse metodene? Øivind Bratberg gir deg svarene!