I sommer har to nye vitenskapelige tidsskrifter kommet på plass hos Nordic Open Access Scholarly Publishing i Cappelen Damm Akademisk, nordiske Forskning og Forandring og svenske Högre utbildning.

Forskning og Forandring er et nyetablert nordisk tidsskrift eid av Professionshøjskolen UCC i København. Tidsskriftet har sitt utspring i nordiske forskningsmiljøer som har drevet aksjonsforskning, og vil publisere artikler om forholdet mellom forskning og forandringer i praksis. De første artiklene publiseres våren 2018.

Det svenske tidsskriftet Högre utbildning har utkommet siden 2011, og har base ved Universitetet i Lund. Det overordnede målet med tidsskriftet er å støtte fremveksten av kunnskap om læring og undervisning i høyere utdanning. Tidsskriftet har allerede artikler publisert på ny plattform.

- Vi er veldig fornøyde med å få disse tidsskriftene til NOASP. De har begge en faglig profil knyttet til utvikling av forskning og utdanning, og passer godt inn i Cappelen Damm Akademisk, sier redaksjonssjef i NOASP, Marte Ericsson Ryste.

NOASP har vært gjennom en større oppgradering av publiseringsplattform for tidsskrifter i vår og sommer, og er på plass med nytt design, responsive sider og bedre grensesnitt for lesing og spredning av artikler.

Les mer om tidsskriftene på noasp.no