To nye tidsskrifter hos NOASP:

Forskning og Forandring og Högre utbildning

I sommer har to nye vitenskapelige tidsskrifter kommet på plass hos Nordic Open Access Scholarly Publishing i Cappelen Damm Akademisk, nordiske Forskning og Forandring og svenske Högre utbildning.

Forskning og Forandring er et nyetablert nordisk tidsskrift eid av Professionshøjskolen UCC i København. Tidsskriftet har sitt utspring i nordiske forskningsmiljøer som har drevet aksjonsforskning, og vil publisere artikler om forholdet mellom forskning og forandringer i praksis. De første artiklene publiseres våren 2018.

Det svenske tidsskriftet Högre utbildning har utkommet siden 2011, og har base ved Universitetet i Lund. Det overordnede målet med tidsskriftet er å støtte fremveksten av kunnskap om læring og undervisning i høyere utdanning. Tidsskriftet har allerede artikler publisert på ny plattform.

- Vi er veldig fornøyde med å få disse tidsskriftene til NOASP. De har begge en faglig profil knyttet til utvikling av forskning og utdanning, og passer godt inn i Cappelen Damm Akademisk, sier redaksjonssjef i NOASP, Marte Ericsson Ryste.

NOASP har vært gjennom en større oppgradering av publiseringsplattform for tidsskrifter i vår og sommer, og er på plass med nytt design, responsive sider og bedre grensesnitt for lesing og spredning av artikler.

Les mer om tidsskriftene på noasp.no

Kontakt NOASP-redaksjonen

Har dere planer om å starte et nytt Open Access-tidsskrift, flytte et eksisterende abonnementsbasert tidsskrift eller ønsker dere åpen publisering av bøker eller skriftserier? Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva Nordic Open Access Scholarly Publishing er og hva vi kan tilby.