Meny

Handlekurv

Boundary Struggles

Ny Open Access-bok om ytringsfriheten i Norge

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg om kontroversielle tema i offentlige fora?

Boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere bygger på empiriske studier av holdninger og erfaringer knyttet til ytringsfrihet, med bruk av surveyundersøkelser, innholdsanalyser og kvalitative dybdeintervjuer. Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta i offentligheten, og hvilke meninger som kan ytres.

Forfatterne anlegger et bredt sosiologisk perspektiv på ytringsfrihet og viser med utgangspunkt i spørsmål om innvandring, religion og kultur hvordan utstøting og selvbegrensning er mekanismer som regulerer hvem som deltar og hva som ytres i norsk offentlighet. Boken viser også hvordan de redaksjonelle medienes rolle som portvokter av offentlig debatt er i spill, utfordret av grenseløse nettmedier på den ene side og et skeptisk publikum på den andre.

Redaktørene Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud er alle forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). De øvrige bidragsyterne er tilknyttet ISF, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Boka Boundary Struggles er utgitt Open Access, som betyr at du kan laste ned, lese og dele den helt gratis på noasp.no!

Boken er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

Hvem skal bygge landet?

Jonas Bals

Norge er blitt bygget på solide håndverkstradisjoner, gode fagutdanninger og en grunnleggende tillit til folks faglighet. I mange bransjer har sosial dumping, lavlønnskonkurranse og lavere krav til faglighet de siste årene gjort arbeidslivet mer utrygt. En av de bransjene der det har gått raskest og galest, er byggebransjen. Jonas Bals har selv vært vitne til denne utviklingen på nært hold. Først som maler og fagforeningsaktivist, siden som omreisende organisasjonsarbeider og ombud for østeuropeiske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Hvem skal bygge landet? av Jonas Bals (Innbundet)
Innbundet