Meny

Handlekurv

Men in Manual Occupations av Kristoffer Chelsom Vogt

Ny Open Access-bok om menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene

Foto: Ingvill Festerfoll Melien
Kristoffer Chelsom Vogt (Foto: Ingvill Festefoll Melien)

Spørsmålet om hvordan vi skal oppnå en god balanse mellom ulike typer arbeid i samfunnet, er stadig mer aktuelt. Ut fra offentlig debatt kan man få inntrykk av at praktisk arbeid tilhører fortiden og krever kompetanse som ikke lenger trengs i det post-industrielle kunnskapssamfunnet. Samtidig opplever mange land høy etterspørsel etter fagarbeidere.

Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene, utfordrer denne boka konvensjonelle perspektiver på utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker. Detaljert utforsking av intervjupersonenes muligheter og begrensninger over livsløpet danner grunnlag for en kritisk diskusjon av skyggesider ved ellers bejublede samfunnsendringer.

Boka Men in Manual Occupations er utgitt Open Access, som betyr at du kan laste ned, lese og dele den helt gratis på noasp.no!

Kristoffer Chelsom Vogt (f. 1982) har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen og er postdoktor på prosjektet Intergenerational Transmission in the Transition to Adulthood (finansiert av Norges Forskningsråd). Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom livsløpsforskning og forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, intergenerasjonelle relasjoner, post-industriell samfunnsteori, praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, og kjønnssegregering på arbeidsmarkedet.

Hvem skal bygge landet?

Jonas Bals

Norge er blitt bygget på solide håndverkstradisjoner, gode fagutdanninger og en grunnleggende tillit til folks faglighet. I mange bransjer har sosial dumping, lavlønnskonkurranse og lavere krav til faglighet de siste årene gjort arbeidslivet mer utrygt. En av de bransjene der det har gått raskest og galest, er byggebransjen. Jonas Bals har selv vært vitne til denne utviklingen på nært hold. Først som maler og fagforeningsaktivist, siden som omreisende organisasjonsarbeider og ombud for østeuropeiske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Hvem skal bygge landet? av Jonas Bals (Innbundet)
Innbundet