Gode lærebøker på norsk er viktig for studentene, for fagutvikling og for norsk som språk i høyere utdanning. Hvis du har en god idé til en lærebok for høyere utdanning, kan du søke vårt lærebokstipend for 2022.

Vi deler ut inntil 250 000 kroner i skrivestipend til ett eller flere lærebokprosjekter.

Våre erfarne forlagsredaktører gir god redaksjonell støtte underveis, og den ferdige boka vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk både på papir og som e-bok.

Slik søker du:

Send oss en søknad med et prøvekapittel eller tekstutdrag på mellom 4000 og 6000 ord, og en prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé
  • beskrivelse av målgruppe og faglig nivå
  • begrunnelse for behovet for læreboka
  • forfatters CV, herunder publiseringsliste

Boka skal være på norsk.

Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet, språk og pedagogisk formidling.

Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Søknadsfrist er 9. mai 2022.

 

Tildelingen vil bli kunngjort i slutten av juni 2022.

Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Forfatterveiledning for deg som skal skrive bok hos oss.