Delta i konkurransen om vårt faglitterære forfatterstipend 2017

Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets faglitterære forfatterstipend for 2019.

Stipendet er på kroner 100 000, og deles ut til den forfatteren eller det teamet som har den beste idéen til en lærebok for høyere utdanning. I tillegg har juryen anledning til å dele ut et stimuleringsstipend på kr 50 000 eller to på kr 25 000.

Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk, både mellom to permer og som e-bok.

Søknaden skal inneholde minst ett prøvekapittel og en prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé og en plan for framdrift
  • utkast til disposisjon
  • begrunnelse for behovet for læreboka
  • beskrivelse av målgruppe og faglig nivå
  • forfatters CV

Boka skal være på norsk.

Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling.

Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Innsendingsfrist er mandag 6. mai 2019 kl. 16.00.

Prisen blir utdelt under forlagets forfatterfest i begynnelsen av juni.

 

Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forlagssjef Birgit Skaldehaug.