Har du en god idé til en lærebok for høyere utdanning?

Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets to lærebokstipend for 2020. NB! I år har vi også et eget debutantstipend.

Delta i konkurransen om våre faglitterære forfatterstipend 2020

 

Du kan søke på to stipender:

Åpen klasse, stipend på kr 100 000,-
Her kan alle søke, både erfarne forfattere som har gitt ut lærebøker før, og debutanter. Stipendet er på 100 000 kroner, og deles ut til den forfatteren eller det teamet som har den beste idéen til en lærebok for høyere utdanning.

Debutantstipend på kr 50 000,-
Dette stipendet er øremerket til forfattere som ikke har skrevet lærebøker for høyere utdanning tidligere.

Er dere flere forfattere som vil skrive sammen, må samtlige være debutanter. Du regnes som debutant i denne sammenhengen selv om du har skrevet enkeltbidrag i antologier, publisert forskningsartikler eller skrevet andre bøker enn lærebøker for høyere utdanning.

Debutanter som søker, blir også automatisk vurdert for stipendet i Åpen klasse.
 

Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk, både mellom to permer og som e-bok.
 

Slik søker du:

Send oss en søknad med et prøvekapittel og en prosjektbeskrivelse. Husk å opplyse i søknaden om du også søker på debutantstipendet.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé
  • begrunnelse for behovet for læreboka
  • beskrivelse av målgruppe og faglig nivå
  • forfatters CV, herunder publiseringsliste

Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling.

Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no

Innsendingsfrist er onsdag 10. juni 2020.

 

Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug.

Prisen blir utdelt under forlagets forfatterfest på sensommeren 2020.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Forfatterveiledning for deg som skal skrive bok hos oss.