Gode lærebøker på norsk er viktig for studentene, for fagutvikling og for norsk som språk i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets to lærebokstipend for 2021.

Stipendene er på kr 100 000 og kr 50 000, og tildeles de forfatterne eller forfatterteamene som har de beste idéene til en lærebok for høyere utdanning.

Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk, både mellom to permer og som e-bok på allvit.no.

Slik søker du:

Send oss en søknad med et prøvekapittel eller tekstutdrag på mellom 4000 og 6000 ord og en prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé
  • beskrivelse av målgruppe og faglig nivå
  • begrunnelse for behovet for læreboka
  • forfatters CV, herunder publiseringsliste

Boka skal være på norsk.

Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet, språk og pedagogisk formidling.

Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Innsendingsfristen er 1. juni 2021.

 

Tildelingen vil bli kunngjort i begynnelsen av september 2021.

Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forlagssjef Birgit Skaldehaug.

 

Forfatterveiledning for deg som skal skrive bok hos oss.