Meny

Handlekurv
28.05 KL 10:00 til KL 11:00
Politihøgskolens bibliotek
Slemdalsveien 5 | Vis på kart

Boklansering: Lovens lange arm?

Politihøgskolens bibliotek og Cappelen Damm Akademisk inviterer til lansering av boken Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere av Geir Heivoll.

Boken gir en dyptpløyende og tankevekkende drøfting av politiets rolle som rettshåndhever i den norske, demokratiske rettsstaten. Den belyser blant annet hva som har karakterisert politiets samfunnsmessige rolle fra etableringen av den norske rettsstaten og fram til i dag. Den ser videre på politibetjenters forståelse av egen rolle og profesjonsutøvelse. Mot denne bakgrunnen drøfter forfatteren forholdet mellom formelle fremstillinger av politibetjenters rolle som rettshåndhevere, og deres faktiske forståelse og utøvelse av politirollen i dag. Er det samsvar mellom formelle idealer og det politibetjentene opplever som yrkesmessige realiteter?

Deltagere:
Geir Heivoll, forfatter og førsteamanuensis ved Politihøgskolen
Tor Tanke Holm, ass. rektor ved Politihøgskolen
Nicolay B. Johansen, førsteamanuensis, OsloMet
Arne Johannessen, politiinspektør, tidl. leder av Politiets fellesforbund
John Reidar Nilsen, forsker og stipendiat ved Universitetet i Bergen, tidl. politimester i Hordaland

Det blir enkel bevertning.

Interessenter uten tilknytning til Politihøgskolen kan kontakte Sissel Kvalvik på siskva@phs.no.