Yrkesskade (Heftet)

Forfatter:

Marianne Reusch og Lars Olav Skårberg

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202212674
Kategori: Velferdsrett
Fag: Velferdsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Yrkesskade

Yrkesskade gir en samlet fremstiling av de aktuelle erstatningsrettslige og trygderettslige bestemmelsene.

Boken behandler så vel vilkårene for yrkesskadedekning som utmålingen av erstatning. Saksbehandlingen i yrkesskadesaker er dessuten særskilt beskrevet.

Yrkesskade er velegnet som oppslagsbok, med begrunnede forslag til løsning av aktuelle tolkningsspørsmål. Boken er utstyrt med et omfattende stikkordsregister for å ivareta håndbokformålet. Den er også forsynt med en rekke noter som gir praktikeren nyttige henvisninger til aktuelt kildemateriale. Siden stoffet er systematisk ordnet kan boken også leses som en grundig innføring.

Yrkesskade egner seg for alle som kommer i befatning med bestemmelsene: advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og trygdeforvaltning, bedriftsleger, personalansvarlige og tillitsvalgte.

Til toppen

Presse Yrkesskade

«Boken 'Yrkesskade - forsikring og trygd' gir en samlet og meget god fremstilling av det regelverk og de problemstillinger man møter i forbindelse med behandlingen av saker etter Yrkesskadeforsikringsloven av 1989.»

Eivind Kogstad, Advokatbladet

Til toppen

Forfatter(e)

Marianne Reusch (cand.jur. 1995) har arbeidet som dommerfullmektig, konstituert tingrettsdommer og advokat. Hun er også forfatter av fagbøker, artikler og lovkommentarer. Reusch har vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Privatrett i Oslo siden 2005. Hun arbeider innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold og er også redaksjonssekretær for nyhetsbrevet «Nytt i privatretten».