Watch Videos

Watch Vidoes: Spansk (enkeltlisens) (Nettsted)

Språkvideoer med oppgaver for muntlig øving og aktivisering (spansk II, spansk I Vg2)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Spansk
ISBN: 9788202506421
Kategori: Spansk 2 og Spansk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Spansk 1, Spansk 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2
Om utgivelsen Watch Vidoes: Spansk (enkeltlisens)

Watch Videos: Spansk
Mundo Hispano

Online videoressurs for lærere og elever med språkvideoer for spansk i videregående skole og voksenopplæring

watch.cdu.no

Levende bilder gir levende språkundervisning!
Filmene tar elevene med til byer og land der spansk er hovedspråket. De guides trygt av en av byens unge innbyggere gjennom temaer som historie, geografi, matkultur, hverdagsliv og språk, men blir også invitert med guidene hjem. Elevene vil enkelt kunne trekke linjer til sine egne liv, og dermed er samtalene i gang! Watch Videos egner seg følgelig godt for muntlig øving og som grunnlag for aktiviteter – og som en motivasjon og igangsetter ved introduksjon av nye emner der kulturkunnskap og kommunikasjon står sentralt.

Differensiering og omvendt undervisning
Det ligger en fyldig veiledning i nettressursen. Der får språklæreren mange gode tips til hvordan filmene kan brukes i klasserommet, men veiledningen kan også nyttes av elevene ved forberedelser, gruppearbeider eller ved muntlige prosjekter. Veiledningene inneholder også transkripsjoner av filmene, ordforklaringer, arbeidsark og mye mer. Watch Videos er vel tilrettelagt for differensiering.

Nivå: Fremmedspråk II. Fremmedspråk I, Vg2.

Omfang: 35 filmer på spansk

Se demo på www.watch.cdu.no

Watch Videos er lisensbasert. Du kjøper årslisens til det språket som er aktuelt for dine elever.

Til toppen

Watch Videos

Online videoressurs for lærere og elever som inneholder språkfilmer til muntlig øving i engelsk og fremmedspråk i videregående skole og voksenopplæring.

watch.cappelendamm.no

For prøvetilgang
gå til Titler/Bestilling og velg det språket du ønsker prøvetilgang til.