Watch Videos

Watch Videos: Engelsk (enkeltlisens) (Nettsted)

Språkvideoer med oppgaver for muntlig øving og aktivitet (SF Vg1, YF Vg1 og Vg2)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202506391
Kategori: Engelsk og Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Om utgivelsen Watch Videos: Engelsk (enkeltlisens)

Watch Videos: Engelsk
World Wide English

Online videoressurs for lærere og elever med språkvideoer for engelsk i videregående skole og voksenopplæring

watch.cdu.no

Levende bilder gir levende språkundervisning!
Filmene tar elevene med til byer og land med engelsk som hovedspråk. De guides trygt av en av byens unge innbyggere gjennom temaer som historie, geografi, matkultur, hverdagsliv og språk, men blir også invitert med guidene hjem. Elevene vil enkelt kunne trekke linjer til sine egne liv, og dermed er samtalene i gang! Watch egner seg følgelig godt for muntlig øving og som grunnlag for aktiviteter – og som en motivasjon og igangsetter ved introduksjon av nye emner der kulturkunnskap og kommunikasjon står sentralt.

Differensiering og omvendt undervisning
Det ligger en fyldig veiledning i nettressursen. Der får språklæreren mange gode tips til hvordan filmene kan brukes i klasserommet, men veiledningen vil også kunne nyttes av elevene ved forberedelser, gruppearbeider eller ved muntlige prosjekter. Veiledningen inneholder også transkripsjoner av filmene, ordforklaringer, arbeidsark og mye mer. Watch er vel tilrettelagt for differensiering.

Nivå: Engelsk SF Vg1 og YF Vg1 og 2.

Omfang: 60 filmer på engelsk

Se demo på www.watch.cdu.no

Watch Videos er lisensbasert. Du kjøper årslisens til det språket som er aktuelt for dine elever.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Watch Videos

Online videoressurs for lærere og elever som inneholder språkfilmer til muntlig øving i engelsk og fremmedspråk i videregående skole og voksenopplæring.

watch.cappelendamm.no

For prøvetilgang
gå til Titler/Bestilling og velg det språket du ønsker prøvetilgang til.