Vitenskapsfilosofi for humaniora (Heftet)

En kritisk innføring

Forfatter:

Stefán Snævarr

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 324
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515799
Kategori: Filosofi og Historie, religion og filosofi
Fag: Filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vitenskapsfilosofi for humaniora

Boken gir en grundig innføring i vitenskapsfilosofi for studenter i humanistiske fag. Et sentralt siktemål med boken er å vise hvilken rolle vitenskapsfilosofi spiller for humanistisk forskning. Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filosofiske tanker alltid tenkes av individer med spesifikke agendaer i konkrete sammenhenger. I forlengelsen av dette presenterer boken sentrale, filosofiske debatter, som har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av humanvitenskapene.

Innledningsvis presenterer forfatteren vitenskapsfilosofi og dette feltets sentrale begreper. Deretter tar han for seg analytisk og pragmatisk vitenskapsfilosofi, før han presenterer kontinentalfilosofien og dens innflytelse på humaniora. I tillegg til humanioras spesifikke vitenskapsfilosofiske problemer, behandler boken også vitenskapsfilosofiske problemstillinger generelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Den unge Marx

  Rett, samfunn og vitenskapsteori

  Christoffer Conrad Eriksen (red.)

  Heftet
 • Makt og vold

  Tre essay

  Cappelens upopulære skrifter / Hannah Arendt

  Heftet
Forfatter(e)
Stefán Snævarr (f. 1953) er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.