Visjon 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Visjon 2 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok markedsføring og ledelse 2

Forfatter:

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 306
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202755034
Kategori: Markedsføring og ledelse 2
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Markedsføring og ledelse 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Om utgivelsen Visjon 2 Unibok (LK20)

Visjon 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

Visjon 2 til fagfornyelsen (LK20) har som mål å gi elevene i programfaget markedsføring og ledelse 2 en praktisk tilnærming og forståelse av fagstoffet. Uniboka dekker alle kompetansemålene i faget, og bidrar til at elevene får utviklet evnen til kritisk tenkning ved bruk av reelle eksempler underveis i teksten. Ved å løse ulike oppgaver og caser knyttet til virkelige bedrifter, blir elevene trent i ulike måter å tilnærme seg problemstillinger som er viktig for å lykkes på eksamen. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling reflekteres i bruk av eksempler, teori og varierte oppgaver, og danner et bakteppe i læreverket Visjon. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.visjon.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.

Til toppen

Andre utgaver

Visjon 2 (LK20)
Bokmål Heftet 2022
Visjon 2 (LK20)
Nynorsk Heftet 2022
Forfatter(e)

Per E. Nørgaard er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI og cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring fra praktisk markedsføringsarbeid og var redaktør i Cappelen Undervisning i flere år. Nørgaard har undervist i videregående skole og for voksne studenter og vært medforfatter på flere læreverk. Nørgaard driver nå egen virksomhet.

Bengt E. Olsen er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI, har pedagogikk fra Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo samt universitetsstudier i eBusiness & eCommerce fra Universitetet i Lund. Olsen har i mange år arbeidet med markedsføring og bedriftsledelse i egne selskaper, som leder i Ebookers Norge og i sin nåværende jobb som direktør for Bårdar Akademiet AS, og har lang erfaring med etablering av nye virksomheter. Han har tidligere skrevet flere lærebøker og har undervist i videregående skole og for studenter.

Visjon 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Visjon er et rikt og helhetlig læreverk til programfaget markedsføring og ledelse i videregående skole og er revidert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket Visjon presenterer sentral teori fra markedsføringsfaget i en virkelighetsnær kontekst.