Visjon 1 og 2 | Markedsføring og ledelse

Visjon 1 og 2 Elevnettsted (2012) (Nettsted)

Markedsføring og ledelse vg2 og vg3

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202399634
Kategori: Markedsføring og ledelse 2 og Markedsføring og ledelse 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Markedsføring og ledelse 1, Markedsføring og ledelse 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Visjon 1 og 2 Elevnettsted (2012)

Fagnettstedet Visjon 1 og 2 til faget markedsføring og ledelse (vg2 og vg3), gir elevene tilgang til faglige ressurser de ikke finner i boken, og vil være til uvurderlig hjelp i arbeidet med faget.

Denne ressursen er kun tilgjengelig for elever i skolen. Pga tekniske funksjoner får ikke privatister foreløpig tilgang til ressursene.

Lisensen gir tilgang til begge årstrinn
Brukere må ha "elevlisens" for å få tilgang til læringsressursene. Med "elevlisens" får den enkelte elev anledning til å jobbe individuelt med oppgaver og kan lagre besvarelsene til senere bruk. Lisensen gir tilgang til nettstedet til begge årstrinn, slik kan elevene enkelt repetere stoff fra Visjon 1 når de jobber med lærestoffet på vg3.

Strukturen på nettstedet er identisk med strukturen i lærebøkene.

Elever lærer raskere og mer effektivt når de løser oppgaver - særlig praktiske oppgaver(caser) som er så viktige i dette faget. På nettstedet Visjon får elevene hjelp til å løse slike større og mer sammensatte oppgaver og dermed god trening til eksamen.

De interaktive oppgavene er delt inn i tre nivåer, der elevene må svare på de enkle spørsmålene før de kan gå videre til neste nivå. På denne måten får elevene en automatisk tilbakemelding på hva de må lese mer om.

Nettstedet inneholder også en søkbar begrepsbank som gir fyldige forklaringer med modeller og referanser til boken, og det er nyttige sammendrag til hvert kapittel.

Elevnettstedet inneholder:

  • Klare mål “Dette må du kunne”
  • Mange praktiske caseoppgaver
  • Hjelp til å løse caseoppgavene
  • Interaktive øvingsoppgaver
  • Korte sammendrag av kapitlene
  • Omfattende og søkbar begrepsbank
  • Flere eksempler

Til toppen

Visjon 1 og 2 | Markedsføring og ledelse

Visjon er læreverket til programfaget markedsføring og ledelse, kurs 1 og 2 i videregående skole. Visjon 1 og Visjon 2 ble grundig oppdatert og revidert i 2017 og 2018.