Visjon 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Visjon 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok markedsføring og ledelse 1 programfag

Forfatter:

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 342
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202689841
Kategori: Markedsføring og ledelse 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Markedsføring og ledelse 1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Visjon 1 (LK20)

Visjon 1 dekker alle kompetansemålene i programfaget markedsføring og ledelse 1 til fagfornyelsen og læreplanen LK20.

BRONSEVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

Læreverket Visjon presenterer markedsføringsfaget på en virkelighetsnær måte. Fagstoffet er sentrert rundt sentrale teorier, som kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra inn- og utland.

I Visjon får elevene en grundig innføring i hvordan faget er sentralt på ulike måter for bærekraftig utvikling og temaet går igjen som perspektiv i kapitlene i boka. Nye Visjon har flere oppgaver der elevene må sette sammen kunnskap og kompetanse for å besvare komplekse problemer. Diskusjonsoppgaver krever at elevene reflekterer over problemstillinger og foreslår løsninger selv.

I læreboka og på nett er det eksempler og læringsstier der elevene får arbeide både praktisk og utforskende med problemstillinger. Denne kombinasjonen gir elevene et godt faglig fundament og et godt utgangspunkt for å forstå for hvordan teorien kan benyttes i praksis.

På nettstedet finner lærer forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittelprøver og terminprøver. Lærer kan legge inn egne opplegg og jobbe prosessorientert med innleveringsoppgaver og underveisvurdering.

Til toppen

… Ulike oppgaver og aktiviteter oppmuntrer elevene til å relatere forbruk til klimautfordringer.(…) God integrering av mindre og større oppgaver; høyt nivå av engasjerende tilnærminger som stimulerer til kreative ideer og løsninger. Diskusjonsoppgavene er godt plassert og oppfordrer til gruppeaktivitet. …
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Visjon 1 og 2.
Forfatter(e)

Per E. Nørgaard er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI og cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring fra praktisk markedsføringsarbeid og var redaktør i Cappelen Undervisning i flere år. Nørgaard har undervist i videregående skole og for voksne studenter og vært medforfatter på flere læreverk. Nørgaard driver nå egen virksomhet.

Bengt E. Olsen er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI, har pedagogikk fra Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo samt universitetsstudier i eBusiness & eCommerce fra Universitetet i Lund. Olsen har i mange år arbeidet med markedsføring og bedriftsledelse i egne selskaper, som leder i Ebookers Norge og i sin nåværende jobb som direktør for Bårdar Akademiet AS, og har lang erfaring med etablering av nye virksomheter. Han har tidligere skrevet flere lærebøker og har undervist i videregående skole og for studenter.

Visjon 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Visjon er et rikt og helhetlig læreverk til programfaget markedsføring og ledelse i videregående skole og er revidert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket Visjon presenterer sentral teori fra markedsføringsfaget i en virkelighetsnær kontekst.