Visjon 1 og 2

Visjon 1 (2012) (Heftet)

Markedsføring og ledelse vg2

Forfatter:

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202343750
Kategori: Markedsføring og ledelse
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Markedsføring og ledelse
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Visjon 1 (2012)
Visjon er et læreverk som legger vekt på en systematisk og praktisk formidling av faget.

Eksempler, oppgaver, illustrasjoner av teoretiske modeller, klare mål for elevene og strukturert innhold er stikkord for Visjon. Læreverket er fullt av eksempler som en guide til teorien. Markedsføring er et systematisk fag, derfor er markedsplanleggingsmodellen sentral i Visjon 2 og knytter delene av faget sammen.

Bla i boka her! (Bokmålsutgaven)

Fokus på læring!
Elevene lærer faget best når de løser oppgaver i kombinasjon med å lese stoffet. I bøkene er det både kontrollspørsmål og en samling mindre oppgaver, og hvert kapittel begynner med «Dette skal du kunne» som refererer til kompetansemålene. Men det er særlig de praktiske oppgavene (caser) på nettstedet som er viktig. Her får elevene hjelp til å løse oppgavene og god trening til eksamen.

Elevnettsted med omfattende innhold
Nettstedet krever lisens og innlogging, men har også et omfattende innhold: En omfattende søkbar begrepsbank som er illustrert med modeller og illustrasjoner, interaktive oppgaver til hvert kapittel, sammendrag av kapitlene, lydbokfiler av tekstene i læreboka og nyheter i faget. Case-oppgavene trener elevene til eksamen, og lærere bekrefter at elevene får bedre karakterer etter at de systematisk har trent på å besvare oppgaver gjennom dette nettstedet.

Lisensen gir tilgang til både Visjon 1 og 2 per år, slik får elevene på Vg3 tilgang til stoffet på Vg2 og sine egne besvarelser når de leser til eksamen.

Lærernettsted med nyttige ressurser
Lærenettstedet krever lisens og innlogging. Læreren får tilgang til løsningsforslag til casene og oppgavene i boka. Et eget system gir tilgang til elevenes oppgavebesvarelser og mulighet for individuell oppfølging. Her er powerpointpresentasjoner, oppgaver til aktivitet i timen, forslag til undervisningsopplegg og egne bilde-, video- og lenkebanker.

Lisensen gir tilgang til både Visjon 1 og 2 per år.

Visjon 1
Del 1: Markedsføring, markeder og psykologi
Del 2: Systematisk markedsføring
Del 3: Markedskommunikasjon
Del 4: Organisasjon og ledelse

Visjon 2
Del 1 Markedsføring i teori og praksis, overordnede mål og strategier
Del 2 Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
Del 3 Konkurransemidlene
Del 4 Personalutvikling og ledelse / bærekraftig forretningsdrift

Til toppen

Forfatter(e)
Per E. Nørgaard er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI og cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring fra praktisk markedsføringsarbeid og har vært redaktør i Cappelen undervisning i en rekke år. I tillegg har han undervist i videregående skole og for voksne studenter og vært medforfatter av flere læreverk. Han driver nå egen virksomhet.
Bengt E. Olsen er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI, har pedagogikk fra Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo samt universitetsstudier i eBusiness & eCommerce fra Universitetet i Lund. Han har i mange år arbeidet med markedsføring og bedriftsledelse i egne selskaper og som leder i Ebookers Norge. Olsen har tung erfaring fra etablering av nye virksomheter. Han har tidligere skrevet flere lærebøker og har undervist i videregående skoler og for studenter.
Visjon 1 og 2

Visjon er læreverket til programfaget markedsføring og ledelse i videregående skole. Visjon 1 og Visjon 2 er i reviderte og oppdaterte utgaver 2017 og 2018.