Vilkår for nynorsk mellom barn og unge av Gudrun Kløve Juuhl, Stig Jarle Helset og Endre Brunstad (Open Access)
Open Access

Vilkår for nynorsk mellom barn og unge (Open Access)

Serie: Skriftkultur 2

Forfatter:

Gudrun Kløve Juuhl, Stig Jarle Helset og Endre Brunstad (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
Serie: Skriftkultur
Serienummer: 2
ISBN: 9788202687052
Kategori: Språk og litteratur
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Språk og litteratur
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vilkår for nynorsk mellom barn og unge

Dette nummeret av skriftserien Skriftkultur er ein del av etableringa av tradering av nynorsk som eit forskingsfelt. Forskingsfeltet inkluderer spørsmål knytt til eksponering for og opplæring i nynorsk i utdanningsinstitusjonen, men også spørsmål om korleis barn og unge sjølve stiller seg til nynorsk og kva plass språket har i livet deira. I eit vidare perspektiv handlar spørsmålet om tradering av nynorsk også om kva plass og funksjonar språket fyller, dvs. kva slags sosial praksis som ligg til grunn for nynorsken.

I dette nummeret undersøkjer 13 forskarar vilkåra for nynorsk mellom barn og unge frå ulike vinklar og på ulike tidspunkt i livet, frå barnehage til studentliv. Publikasjonen rettar seg mot studentar, forskarar og andre som er opptekne av dette viktige forskingsfeltet.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Stig J. Helset er førsteamanuensis i norsk språk ved Høgskulen i Volda, der han er ansvarleg for Mastergradsstudiet i skriftkulturar. Han har arbeidd særleg mykje med kartlegging av normer i det nynorske skriftspråket og driv dessutan med sosiolingvistisk forsking og stadnamnforsking.

Endre Brunstad er professor i nordisk fagdidaktikk/språk og fagleg leiar for lektorsenteret, Universitetet i Bergen. Han har arbeidd mykje med språkpolitikk og språknormering i dei nordiske språksamfunna og med problemstillingar knytte til språkkontakt og språkopplæring.

Eli Bjørhusdal (1972) er professor i norsk språk ved Høgskulen på Vestlandet, studiestad Sogndal. Forskinga hennar dreier seg i hovudsak om språkforvaltning og språkdidaktikk i barnehage og grunnskule.

Kirsti Lunde er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), der ho forskar på etablering av og forhandling om skriftnormer i unges skrivepraksisar. Ho har tidlegare vore høgskulelektor i norsk ved lærarutdanninga på HVL.

Hilde Osdal er førstelektor i norsk og har undervist i norsk som andrespråk i voksenopplæring og den videregående skolen i flere år. Sidan 1998 har hun vært tilsatt ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning ved Høgskulen i Volda der hun i hovedsak har undervist norsk for internasjonale studenter. Interessefeltet hennes er særlig nynorsk som opplæringsmålform for elever i voksenopplæringa og skriving og skriveopplæring på andrespråket.

Bøker i serien