Tracks YF

Tracks Lærernettsted (Nettsted)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202402716
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Tracks Lærernettsted
Årslisens til Tracks Lærernettsted kan kjøpes på dette nettstedet av alle som er innlogget som ansatt ved en skole.

Se veiledning for hvordan du går fram for å skaffe deg lisens.

Du må være innlogget på cdu.no for å kjøpe lisens. Når du er innlogget har du tilgang til  ALLE lisenser du har kjøpt eller har på prøve fra Cappelen Damm - og til lisenser som andre på skolen har kjøpt og gitt deg tilgang til. 

Lærerlisensen til Tracks er en årstrinnslisens for èn bruker og gjelder for et skoleår (til 31.08.)
Du kan bestille gratis prøvelisens til lærerressursen til Tracks for en måned - slik at skolen og du som faglærer får vurdert lærerressursen før kjøp.

Har du spørsmål om kjøp av lisenser eller bestilling av prøvetilgang, finner du mer informasjon her. Finner du ikke svar der, kontakter du vår Kundeservice på e-post: cdukunde@cappelendamm.no - eller på telefon 21497000. Etter innlogging på www.cdu.no finner du også detaljert hjelp og veiledning på Min side.

Til toppen

Tracks YF
Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Tracks henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med 3 alternative løsninger.