Videregående opplæring for (nesten) alle (Heftet)

Forfatter:

Eifred Markussen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202283759
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Videregående opplæring for (nesten) alle

I løpet av 12 år har vi hatt to store reformer av videregående opplæring. Først kom Reform 94 og så Kunnskapsløftet i 2006. Fra og med Reform 94 har alle elever hatt rett til å begynne i videregående, og selv om det er frivillig, begynner så godt som alle som går ut av tiende klasse, i videregående skole året etter.

Samfunnet har gitt videregående opplæring ambisiøse målsettinger om å skulle være for alle, at flest mulig skal fullføre og bestå, og at dette skal føre til sosial utjevning i befolkningen. I denne boka spør forfatterne om disse ambisiøse målsettingene nås.

For å svare på spørsmålet belyser forfatterne ulike sider ved videregående opplæring. I bokas elleve artikler ser de på videregående opplærings historie, hva som påvirker de unges valg, de ser på hvor mange ungdommer som gjennomfører utdanningen, hva som fører til at de eventuelt slutter for tidlig og ikke oppnår studie- eller yrkeskompetanse, de ser på videregående opplæring for voksne, minoritetsspråkliges situasjon, på kompetanse på lavere nivå og på spesialundervisning i videregående skole.

Svaret på spørsmålet om samfunnets ambisiøse mål for den videregående skole nås, er nesten. Det er slik, selv etter flere omfattende reformer, at den videregående opplæring ikke er for alle, men fortsatt bidrar til reproduksjon av sosial ulikhet.

Til toppen

Forfatter(e)
Eifred Markussen er forskningsleder ved NIFU STEP. Han har arbeidet med forskning på videregående opplæring i 20 år og har hele tiden fokusert på temaer knyttet til ungdom som ikke følger hovedstrømmen: spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, kompetanse på lavere nivå og frafall/bortvalg. Han ledet prosjektet Bortvalg og kompetanse ved NIFU STEP i årene 2002-2008 og har i 2009-2010 ledet en studie av frafall i videregående opplæring i Norden.

Nina Sandberg arbeider i programområdet Studier av grunnopplæringen ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP. Hun er stedfortredende forskningsleder og har 15 års erfaring med forskning innenfor videregående opplæring. Hun deltok i evalueringen av Reform 94, i prosjektet Bortvalg og kompetanse, og arbeider for tiden med evaluering av Kunnskapsløftet.