Videoforskning på ulike læringsarenaer av Fredrik Rusk (Open Access)
Open Access

Videoforskning på ulike læringsarenaer (Open Access)

Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling

Forfatter:

Fredrik Rusk (red.)

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202730413
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Mediefag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Mediefag, Pedagogikk og lærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Videoforskning på ulike læringsarenaer

Denne boken presenterer en bredde i videoforskning innen pedagogiske kontekster som ikke tidligere fått så stor oppmerksomhet. Med andre ord, videoforskning er, og kan brukes til, så mye mer enn å bare stå i et klasserom og filme med et kamera. Det er det vi ønsker å gjøre med denne boka – vise fleksibiliteten i bruk av video og hvordan video er ett verktøy blant mange, men som kan brukes til flere ulike problemstillinger og på flere ulike måter. Vi ønsker å løfte frem det aspektet at du ikke trenger en stor videolabb med en masse utstyr for å få til god videoforskning. Du klarer deg med et kamera, en mikrofon og en god plan for hva du kan og ikke kan fange opp i ditt prosjekt.

Videoforskning på ulike læringsarenaer: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling er primært for andre forskere, men også andre som er på vei inn i forskningsaktivitet, eksempelvis masterstudenter eller ph.d.-kandidater som er interessert i å oppdage hvor fleksibel, brukbar og kreativ datainnsamling med hjelp av video kan være, og hvor rikt datamateriale man kan skaffe seg. Boka presenterer en bred tverrfaglighet, men som uansett har en felles nevner: bruk av video på forskjellige læringsarenaer, både for å samle inn data til forskning og for å stimulere til refleksjon, læring i utdanning eller kompetanseutvikling.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Fredrik Rusk er førsteamanuensis II i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet, og universitetslärare i tillämpad pedagogik ved Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ved Åbo Akademi. I sin forskning bruker han samtaleanalyse og interaksjonsanalyse med videoopptak for å studere læring i interaksjon, flerspråklighet og sosial identitet i og utenfor skolen. I det siste har han vært involvert i flere prosjekter om læring i og gjennom mangfoldig skjermmediert interaksjon, som smarttelefoner, videokonferanser og videospill.

Cathrine Arntzen Tollåli er stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord Universitet. Hun skriver for tiden doktorgrad om lærers relasjonskompetanse, med fokus på hvordan lærere håndterer relasjonelle og emosjonelle hensyn i interaksjon med elever. Bruk av video og ulike metoder for å studere klasseromsinteraksjon er sentrale temaer i hennes forskning.

Natallia Bahdanovich Hanssen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hennes forskningsområder omfatter først og fremst spesialpedagogikk og spesialpedagogiisk praksis – samt ulike problemstillinger knyttet til prinsippet om inkludering og spesialpedagogens profesjon.

Ingvill Berg er pedagogisk leder i Newton-administrasjonen hos FIRST Scandinavia. Master i tilpasset opplæring, generell didaktikk. I masterstudiet analyserte hun videofilmer fra undervisning i såkalte Newton-rom og studerte hvordan kunnskapsposisjonering og kunnskapsforhandling foregår i elevers samhandling når de arbeider i grupper.

Marit Krogtoft er førsteamanuensis og har vært tilsatt på lærerutdanninga i Bodø siden 1998, og har skrevet doktoravhandling om praktiske arbeidsformer i norskfaget på ungdomstrinnet. Forskningsinteressen sprer seg fra språk og dialekter i Bodø (nytt forskningsprosjekt i år) via læring i sin alminnelighet til læring ved bruk av musikk.

Julie Lysberg er ansatt ved barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune og er stipendiat i offentlig sektor. Hun tar en ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Prosjektet undersøker hva som kjennetegner læreres samarbeid i team og hvordan læreres profesjonelle læring konstitueres.

Marie Nilsberth er dosent i pedagogisk arbeid ved Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresse berører spørsmål om læreres og elevers sosiale samspill, hvor hun for tiden driver flere forskningsprosjekter om hva digitaliseringsprosesser betyr for elever og undervisningen i klasserommets interaksjon.

Sandra Nystø Ráhka er stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hun forsker på de nye læreplanene i faget samisk som andrespråk og hvordan begrepet sterke pråkopplæringsmodeller blir tolket og iverksatt i skolen.

May Line Rotvik Tverbakk er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Nord universitet. Forskningsinteresser: video som verktøy i forsking, lese- og skriveundervisning, lese- og skrivevansker, læreres profesjonelle utvikling.

Wenche Rønning er førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Klasseromsforskning, forskning om læreres tenkning og profesjonelle utvikling, og stedsbasert læring er hennes primære forskningsinteresser.

Matilda Ståhl (PM) disputerar december 2021 på en avhandling i pedagogik vid Åbo Akademi, Finland. Avhandlingen fokuserar på identitetskonstruktion online genom forskning ur ett deltagarpespektiv på spel och sociala medier och det aktuella bokkapitlet utgör en fortsättning på den metodologiska diskussion hon gör i doktorsavhandlingen.

Trine Telnes er universitetslektor i pedagogikk, og stipendiat i profesjonsvitenskap ved Nord universitets barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hun er utdannet barnehagelærer med master innenfor kunstfagsdidaktikk og barnehagepedagogikk. Som forsker er hun aktiv i forskningsgruppen Læring i interaksjon, og hun er spesielt interessert i profesjonsforskning, praksisforskning, kunstbasert forskning og videoforskning.