Vidas. Spansk I

Vidas 2 2013. Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202491192
Kategori: Spansk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Spansk 1
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Vidas 2 2013. Unibok
Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

I en Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

Med Unibok kan eleven arbeide i læreboka ved å gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver. Boka har innlest lyd av god kvalitet.

Utprøving og kjøp av lisens krever Feide-innlogging. Logg inn med Feide på www.unibok.noeller her på cdu.no for å be om prøvetilgang eller for å kjøpe lisenser. Uniboka blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Skoler som ønsker en mer omfattende uttesting gjennom skoleåret kan kontakte forlaget på vginfo@cappelendamm.no.

Spørsmål om kjøp av lisenser og innlogging med FEIDE rettes til cdukunde@cappelendamm.no ev. på tlf. 21497000.

Til toppen

Andre utgaver

Vidas 2 (2013)
Bokmål/Nynorsk Heftet 2013
Forfatter(e)
Liv Kristiane Bugge er siviløkonom, har hovedfag i spansk og har tatt diverse fag innenfor allmenn lingvistikk, latin og norsk som annetspråk. Hun har undervist i videregående skole, ved NHH og ved Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som seniorkonsulent ved UiB. Bugge er medforfatter av Cappelen Damms spanskverk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Vidas. Spansk I
Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon er viktige stikkord for Vidas. Vidas tilfredsstiller kravene i læreplanen for Spansk I.